A magyar Kormány 2019 decemberében elfogadta Magyarország 2020 és 2025 közötti időszakra vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiáját (NEFE2025), amely többek között felhívta a Külgazdasági és Külügyminisztériumot (KKM) egy nemzetközi fejlesztési projektekre vonatkozó kiválasztási, nyomonkövetési, valamint értékelési szempontrendszer kialakítására.

 

A KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya által kidolgozott kézikönyv célja a mélyrehatóbb szakpolitikai koherencia elérése a nemzetközi fejlesztéspolitika terén, illetve a nemzetközi gazdaságfejlesztési projektek esetében a hatékonyság és a hathatóság növelése a teljes projektciklus során. A kézikönyvben felvázolt kiválasztási, nyomonkövetési és értékelési szempontrendszer azon célt hivatott szolgálni, hogy lehetővé váljon a különböző magyar fejlesztéspolitikai szereplők tevékenységeinek – a NEFE2025 célkitűzései mentén történő – összehangolása.