Dokumentumok

Kiadványok

Angol nyelvű kiadvány Magyarország Kötött Segélyhitel Programjáról

Angol nyelvű összefoglaló az Ugandai Köztársaságban végrehajtásra kerülő nemzetközi fejlesztési programról

A magyar Kormány Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiája a 2020-2025 közötti időszakra vonatkozóan (NEFE2025) – magyar nyelvű kiadvány

A magyar Kormány Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiája a 2020-2025 közötti időszakra vonatkozóan (NEFE2025) – angol nyelvű kiadvány

A magyar Kormány Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiája a 2020-2025 közötti időszakra vonatkozóan (NEFE2025) – (nem hivatalos kiadvány) spanyol nyelvű fordítás

Tájékoztató kiadvány a magyar nemzetközi fejlesztéspolitika 2020. évi eredményeiről

Tájékoztató kiadvány a magyar nemzetközi fejlesztéspolitika 2019. évi eredményeiről

Tájékoztató kiadvány a magyar nemzetközi fejlesztéspolitika 2018. évi eredményeiről

Kézikönyvek

Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) - Prezentáció

Kézikönyv az uniós pillértértékelési eljárásban történő részvételhez

Kézikönyv a nemzetközi fejlesztési projektekre vonatkozó kiválasztási, nyomonkövetési, valamint értékelési szempontrendszerről 

A külföldi katonai erő és polgári védelmi képességek természeti csapások során történő alkalmazásával kapcsolatos irányelvek (ún. Oslo Guidelines)

A humanitárius tevékenység minimális alapelveit és az elszámoltathatóságot erősítő ún. Sphere projekt és kézikönyv

NEFE kézikönyv az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről (2015)

Nemzetközi dokumentumok

Agenda 2030

Humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus

Jó Humanitárius Donortevékenység (Good Humanitarian Donorship) alapelvei

Az ENSZ Közgyűlés határozata a ENSZ humanitárius vonalon betöltött központi koordinációs szerepéről

A Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) kidolgozásáért felelős nyitott munkacsoport (OWG) jelentése (2014) (angolul)

A Fenntartható Fejlesztésfinanszírozási Kormányközi Szakértői Bizottság (ICESDF) jelentése (2014) (angolul)

Az ENSZ Főtitkár szintézis jelentése (2014) (angolul)

Rio+20 konferencia záródokumentuma (2012) (angolul)

Busani partnerségi megállapodás a hatékonyabb fejlesztési együttműködésért (2011) (angolul)

Millenniumi Fejlesztési Célokról szóló jelentés (2010) (angolul)Monterrey megállapodás (2003) (angolul)

ENSZ Millenniumi Nyilatkozat (2000) (angolul)