OECD DAC statisztikák

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya az államigazgatáson belüli koordinációs szerepének megfelelően évente jelentést készít a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organistation for Economic Cooperation and Development, OECD) Fejlesztéstámogatási Bizottságának (Development Assistance Committee, DAC) részére a nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenységre vonatkozóan.

A statisztika az előző évi hivatalos fejlesztési támogatások (Official Development Assistance, ODA) volumenét hivatott kimutatni a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) arányában, vagyis azt, hogy Magyarország az adott évben bruttó nemzeti jövedelmének hány százalékát fordította ODA-ra.

Magyarország 2016 óta vesz részt a DAC munkájában rendes tagként, ezért minden évben kötelezően jelentést készít a DAC számára a hivatalos fejlesztési támogatásra fordított magyar forrásokról.

OECD DAC statisztikai irányelvei:

Magyarország az éves adatgyűjtést az OECD DAC statisztikai irányelveit szem előtt tartva végzi. További információ elérhető az alábbi linkeken:

Fejlesztésfinanszírozási sztenderdek

Adatgyűjtéshez kapcsolódó anyagok

Magyarország hivatalos fejlesztési tevékenysége:

Magyarország hivatalos fejlesztési tevékenységéről készült kormányjelentések elérhetőek ezen a linken.

Az OECD DAC-nak benyújtott adatok áttekinthető és összehasonlítható módon elérhetőek az OECD erre a célja fejlesztett oldalán.