Magyarország a NEFE2025 stratégiával összhangban jelentős hangsúlyt fektet a nemzetközi fejlesztési együttműködésre és a nemzetközi közösség kihívásainak leküzdését célzó globális szerepvállalásra. Ennek során hazánk a multilaterális szervezetek fórumain is aktívan részt vesz, miközben a nemzetközi fejlesztéspolitikában fennálló magyar érdekeket is igyekszik hatékonyan képviselni. A nemzetközi fejlesztéspolitika egyik legfontosabb multilaterális keretét – az Európai Unió és az ENSZ mellett – a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) jelenti.

Az OECD nemzetközi fejlesztési együttműködésével foglalkozó szervezete a Fejlesztéstámogatási Bizottság (Development Assistance Committee, DAC), amely 1961-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a tagországok nemzetközi segélyek folyósítására vonatkozó adatait összehangolja és összehasonlíthatóvá tegye. Ezt meghaladva ugyanakkor az OECD DAC az elmúlt évtizedekben olyan szakmai fórummá fejlődött, ahol a donor és recipiens országok, valamint a nemzetközi szervezetek megoszthatják egymással a jó gyakorlataikat. Az OECD DAC mindemellett a tagállamok számára kötelező irányelveket és ajánlásokat is megfogalmaz és elvégzi a tagállamok nemzetközi fejlesztéspolitikájának szakértői, valamint statisztikai felülvizsgálatát.

A nemzetközi fejlesztési együttműködés legalapvetőbb és legjelentősebb mérési eszköze az OECD DAC által szabályozott hivatalos fejlesztési támogatás (Official Development Assistance, ODA), melyet a tagságukkal járó statisztikai jelentéstételi kötelezettségnek megfelelően évente bocsájtanak a tagállamok az OECD DAC rendelkezésére. Az OECD DAC ODA-ként ismeri el az arra jogosult országokba, vagy meghatározott multilaterális intézményekbe irányuló pénzmozgásokat, amelyeket hivatalos ügynökségek, állami szervek és végrehajtó intézményeik nyújtanak. Az ODA-támogatások legfőbb jellemzője, hogy a fejlődő országok gazdasági fejlődését és jólétét szolgálják, illetve előírt arányban kedvezményes jellegűek.

Magyarország 2016-ban csatlakozott az OECD DAC-hoz és ezzel vállalta, hogy 2030-ig 0,33%-ra igyekszik emelni az ODA mértékét az éves bruttó nemzeti jövedelme arányában (ODA/GNI). Ebből adódóan Magyarországnak nem csupán külpolitikai és külgazdasági érdeke a hazai nemzetközi fejlesztési tevékenység finanszírozásának és eredményességének növelése, hanem nemzetközi kötelezettsége is.

Az OECD DAC tagságunkból származó feladatok végrehajtásának koordinálásáért a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Főosztály felel: a Főosztály feladata, hogy megfogalmazza, összefogja és képviselje hazánk szakpolitikai álláspontját az OECD DAC hatáskörébe tartozó témákkal kapcsolatban, melynek keretében minden évben elkészíti a magyar Kormány nemzetközi fejlesztéspolitikájára vonatkozó jelentését is.