Multilaterális nemzetközi fejlesztési együttműködés 

A nemzetközi fejlesztési együttműködés célja a világban létező szegénység és globális egyenlőtlenségek csökkentése, a stabilitás, a béke és a fenntartható fejlődés, valamint a demokrácia, az emberi jogok és a jogbiztonság előmozdítása. A fejlett, úgynevezett donorállamok bilaterális alapon nyújtott fejlesztési támogatásai mellett kiemelkedő egyes nemzetközi szervezetek – elsősorban az EU, az ENSZ és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) – szerepe a nemzetközi fejlesztéspolitikában. Ezen szervezetek egyszerre kínálnak fórumot a fejlesztéspolitikai elvek megvitatására, a különböző nemzetközi normák kidolgozására és vesznek részt a nemzetközi fejlesztési együttműködés koordinálásában, illetve az egyes programok végrehajtásában. Magyarország tagsága ezekben a szervezetekben egyszerre erősíti hazánk országimázsát és ad lehetőséget a nemzetközi folyamatok befolyásolására, ezáltal pedig támogatja és erősíti a fejlődő országokban végrehajtott magyar bilaterális nemzetközi fejlesztési tevékenységet.

Magyarország nemzetközi multilaterális fejlesztési együttműködésének koordinálását a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya látja el. A Főosztály készíti elő és képviseli a nemzetközi fejlesztéspolitikával kapcsolatos magyar álláspontot a multilaterális szervezetek keretei között, összhangban a mindenkori magyar külpolitikai, külgazdasági és nemzetpolitikai érdekekkel, illetve törekvésekkel. Fontos cél, hogy a nemzetközi szervezetekben vállalt tagságunkat a magyar külpolitikai és külgazdasági érdekek érvényesítése tekintetében kamatoztassa hazánk. Ezen tevékenysége során a Nemzetközi Fejlesztési Főosztály közel harminc, nemzetközi fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos munkacsoport napi szintű mandatálásának tevékenységét látja el első helyi felelősként. A Főosztály egyebek között olyan dossziék kitárgyalásáért felel, mint a Poszt-Cotonoui Megállapodás, valamint a többéves pénzügyi keret külső, EU-n kívüli dimenziójának szektorális rendelettervezetei.