2021. szeptember 3-án jelent meg a legújabb, Magyarország nemzetközi fejlesztéspolitikai tevékenységét bemutató kiadvány, amely a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Főosztályának a gondozásában került összeállításra. A kiadvány összefoglalja a nemzetközi fejlesztéspolitikai területet érintő legfontosabb hazai eredményeket, fejleményeket, adatokat és statisztikákat, valamint képet fest a magyar Kormány ezirányú tevékenységeiről, célkitűzéseiről.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya ezidáig 2019-ben és 2020-ban készített tájékoztató kiadványt a magyar nemzetközi fejlesztéspolitika megelőző évi eredményeiről. E két kiadvány rendkívül pozitív hazai és külföldi fogadtatását követően 2021-ben is készült egy, a Magyarország nemzetközi fejlesztéspolitikai tevékenységét bemutató tájékoztató brossúra, amely szemléletesen támasztja alá a magyar Kormány elkötelezettségét a fejlődő, illetve a válságok által érintett országok kihívásainak helyben történő kezelése iránt.

A 2021. évi kiadásban egyebek között kiemelésre kerül, hogy Magyarország a 2020-as évben több mint 416 millió dollárt (128,42 milliárd forintot) fordított hivatalos fejlesztési támogatásra (Official Development Assistance, ODA), amelynek bruttó nemzeti jövedelemhez mért aránya (ODA/GNI) 0,09%-ról megközelítőleg 0,27%-ra emelkedett a 2010-es évhez képest. Kiemelendő, hogy ezen eredménnyel hazánk elérte és meghaladta a magyar Kormány által elfogadott, a 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiában (NEFE2025) kitűzött, 2025-ig teljesítendő 0,25%-os ODA/GNI célkitűzést.

A támogatások mértéke 2020-ban megközelítőleg 34%-kal emelkedett a 2019-es évhez viszonyítva, amely EU-27 viszonylatban is kimagasló eredmény, ugyanis az OECD DAC 2021. április 13-i közleménye szerint Magyarország érte el – Málta után – a legnagyobb éves szintű növekedést. A támogatásaink jelentős mértékű növekedése a nemzetközi gazdaságfejlesztési (pl. ugandai fejlesztési program) és a különböző kifektetési programoknak, valamint a COVID-19 elleni védekezéshez világszerte biztosított segítségnyújtásnak köszönhető. (Megjegyzés: A kiadvány kitér Magyarország COVID-19 elleni erőfeszítéseire is. Hazánk 2021 júniusáig közel 21,18 milliárd forint [68,58 millió dollár] támogatást nyújtott világszerte a COVID-19 elleni fellépés elősegítése érdekében bilaterális fejlesztési programok, egészségügyi eszközadományok, valamint multilaterális hozzájárulások révén.)

Összhangban a magyar Kormány által 2019 decemberében elfogadott Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiával (NEFE2025), a földrajzilag lehatárolható magyar fejlesztési támogatások 2020-ban a legnagyobb arányban a Nyugat-Balkánra, Közel-Keletre, Kelet-Európába és Afrikába áramlottak.

A 2021. évi kiadvány 2021. júniusi előzetes adatok alapján készült, amelyek felülvizsgálat után növekedtek. A 2020. évi végleges adatok előreláthatóan 2021 decemberében állnak a rendelkezésünkre, miután hitelesíti azokat az OECD Fejlesztéstámogatási Bizottsága (Development Assistance Committee, DAC).