2020. augusztus 24-én jelent meg a legújabb, Magyarország nemzetközi fejlesztéspolitikai tevékenységét bemutató kiadvány, amely a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Főosztályának gondozásában került összeállításra. A kiadvány összefoglalja a nemzetközi fejlesztéspolitikai területet érintő legfontosabb hazai eredményeket, fejleményeket, adatokat és statisztikákat, valamint képet fest a magyar Kormány ezirányú tevékenységeiről, célkitűzéseiről.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya első ízben 2019-ben készített tájékoztató kiadványt a magyar nemzetközi fejlesztéspolitika megelőző évi eredményeiről. A 2019-es kiadvány rendkívül pozitív hazai és külföldi fogadtatását követően 2020-ban is készült egy, a Magyarország nemzetközi fejlesztéspolitikai tevékenységét bemutató tájékoztató brossúra, amely szemléletesen támasztja alá a magyar Kormány elkötelezettségét a fejlődő, illetve a válságok által érintett országok kihívásainak helyben történő kezelése iránt.

2020. évi kiadásban egyebek között kiemelésre kerül, hogy Magyarország a 2019-es évben közel 317 millió dollárt (92 milliárd forintot) fordított hivatalos fejlesztési támogatásra (Official Development Assistance, ODA), amelynek bruttó nemzeti jövedelemhez mért aránya (ODA/GNI) 0,09%-ról megközelítőleg 0,22%-ra emelkedett a 2010-es évhez képest. A támogatások mértéke 2019-ben 15,1 milliárd forinttal (31,78 millió dollárral) nőtt 2018-hoz viszonyítva, amely reálérteken számolva 14,5%-os emelkedést jelent. Utóbbi az OECD Fejlesztéstámogatási Bizottságának (OECD Development Assistance Committee) tagállamai között a második legnagyobb mértékű növekedésnek számít, míg az ODA/GNI arányt tekintve Magyarország a többi V4 országhoz képest is közel kétszer annyi forrást biztosít nemzetközi fejlesztési támogatásra.

Összhangban a magyar Kormány által 2019 decemberében elfogadott Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiával (NEFE20205), a földrajzilag lehatárolható magyar fejlesztési támogatások 2019-ben a legnagyobb arányban a Közel-Keletre, Afrikába, Kelet- és Délkelet-Ázsiába áramlottak. A legkevésbé fejlett országok (Least Developed Countries) támogatásának tekintetében 2019-ben hazánk tovább növelte a bilaterális ODA-hozzájárulását, így 31,1 millió dollár (9,1 milliárd forint) irányult ezen országokba.