Magyarország 2021-ben a korábbi évek tendenciáját követve ismét növelte hivatalos fejlesztési támogatásait (Official Development Assistance, ODA), ezáltal bizonyítva hazánk nemzetközi szolidaritását, illetve elköteleződését a koronavírus-járvány okozta negatív hatások, valamint további, kiemelt jelentőségű globális kihívások kezelésében.

Magyarország hivatalos fejlesztési támogatása előzetes adatok szerint 2021-ben meghaladta a 137,95 milliárd forintot (455,03 millió dollár), így az ODA/GNI aránya 0,09%-ról megközelítőleg 0,29%-ra emelkedett 2010-hez viszonyítva. Kiemelendő, hogy ezen eredménnyel hazánk már második éve haladta meg a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiánkban (NEFE2025) kitűzött, 2025-ig teljesítendő 0,25%-os ODA/GNI célkitűzést, tanúsítva Magyarország nemzetközi szolidaritását és elkötelezettségét a globális kihívások kezelésében. 2010-2021 között Magyarország több mint négyszeresére növelte abszolút mértékben az ODA-ját, amelyet az alábbi táblázat is látványosan mutat be:

A magyar nemzetközi fejlesztési tevekénység földrajzi fókuszában Afrika (18,8 milliárd forint; 62 millió dollár), a Közel-Kelet (16,1 milliárd forint; 53,2 millió dollár), Délkelet-Ázsia (10,6 milliárd forint; 35 millió dollár) és Kelet-Európa (9,3 milliárd forint; 30,8 millió dollár) állt. 

A megvalósított együttműködések elsődlegesen az oktatás és kapacitásfejlesztés (40,2 milliárd forint; 132,7 millió dollár), az egészségügy (19 milliárd forint; 62,8 millió dollár), a pénzügyi szolgáltatásfejlesztés (8,2 milliárd forint; 27 millió dollár) a mezőgazdaság (4,8 milliárd forint; 15,7 millió dollár), valamint a vízgazdálkodás (3,8 milliárd forint; 12,6 millió dollár) területére koncentráltak.

A támogatásaink jelentős mértékű növekedése – a NEFE2025-ben foglalt célkitűzéseknek megfelelően és az előző év tendenciáját követve – a nemzetközi gazdaságfejlesztési és a különböző kifektetési programoknak, valamint a COVID-19 elleni védekezéshez világszerte biztosított bilaterális fejlesztési programoknak, egészségügyi eszköz- és vakcinaadományoknak köszönhető. A nemzetközi gazdaságfejlesztési és kifektetési programok jelentős hatását bizonyítja, hogy a fejlesztési támogatások mértéke – az első ábrán zöld színnel jelöltek alapján – 2018-tól számolva jelentősen növekedett, amikor is megkezdődött a KKM nemzetközi fejlesztési tevékenységének exportfókuszúvá történő alakítása.

A 2021. évi végleges adatok előreláthatóan 2022 decemberében állnak majd rendelkezésünkre, miután hitelesíti azokat az OECD Fejlesztéstámogatási Bizottsága (Development Assistance Committee, DAC).