"A fenntartható fejlesztési célok megvalósítása minden érintett szereplő részvételével, erős politikai támogatással és a cselekvési szándék melletti elköteleződéssel lehetséges" - hangsúlyozta dr. Mikola István biztonságpolitikáért és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkár Újdelhiben, ahol 2018. március 22-23-án részt vett a Global Development Network (GDN) 18., "Tudomány, technológia és innováció a fejlődésért" elnevezésű konferenciáján.

A fejlesztési együttműködés terén aktív szereplők összekapcsolásával foglalkozó, fejlődő országokra vonatkozó globális kutatásokat finanszírozó és koordináló szervezet - melynek Magyarország 2012 óta tagja - 2018-as konferenciája elsősorban arra kereste a választ, hogy a technológia, a tudomány és az innováció hogyan segíthetik elő a Fenntartható Fejlesztési keretrendszert (Agenda 2030) alkotó Fenntartható Fejlesztési Célok (SDG-k) végrehajtását. A konferencia résztvevői a legaktuálisabb fejlesztéspolitikai kérdésekben cseréltek tapasztalatot, továbbá megvitatták a legújabb innovációkat és kihívásokat, különös tekintettel a digitalizáció, a klímaváltozás, a mezőgazdasági fejlesztések, valamint a foglalkoztatottság kérdéseire.

A rendezvény színvonalához és sokszínűségéhez jelentős mértékben  hozzájárult magas szintű aktív magyar részvétel. Dr. Mikola István a fenntartható fejlesztési célok, valamint a tudomány, technológia és innováció (STI) szakpolitikai kereteit megvitató szekcióban vett részt. Felszólalásában hangsúlyozta, hogy egy olyan szabályozási rendszert kell kialakítani, amely az innovációt segíti elő annak érdekében, hogy a technológiai forradalom valamennyi előnyét ki lehessen aknázni. A szabályozási rendszeren túl, a fejlődő régiókkal való együttműködés fontosságát is kiemelte az Államtitkár. Rámutatott továbbá arra, hogy nem elég csak ismertetni az innovatív megoldásokat a fejlesztési partnerekkel, hanem a fejlett országoknak meg kell jelenniük a fejlődő területeken, ahol a helyi kultúrát tiszteletben tartva, partnerként dolgozva valós eredményeket érhetnek el.

A konferencia margóján dr. Mikola István megbeszélést folytatott a GDN elnökével, Pierre Jacquet-val, Magyarországnak a szervezetben betöltött szerepéről és a jövőbeni együttműködés lehetséges irányairól.”

(KKM)