2021. január 1-jén vette kezdetét a soros portugál EU-elnökség, amely az uniós külkapcsolatok tekintetében is fontos prioritásként kezeli a COVID-19 járvány elleni küzdelmet. A világjárványra adott válaszok összehangolására létrehozott „Team Europe” támogatások kapcsán az elnökség kiemelt figyelmet kíván fordítani a támogatások nyomon követésére, miközben a globális kilábalás közép- és hosszútávú feltételeire is hangsúlyt helyez a „jobb újjáépítés” jegyében. Kiemelt figyelmet élveznek majd a klímapolitikával, a környezetvédelemmel, az élelmezés- és táplálkozásbiztonsággal, a nemi egyenlőséggel és a digitalizációval kapcsolatos témák. A portugál elnökség kezdete egyben az új uniós külkapcsolati eszköz (NDICI) programozási ciklusával is egybeesik, alkalmat kínálva a munkamódszerek fejlesztésére és a közös uniós fellépés hatékonyságának növelésére.

A 2021. január 1-jével kezdődő portugál elnökség általános célkitűzése, hogy hathatós, rugalmas és eredményorientált válaszokat adjon napjaink kihívásaira. A világjárványra adott külkapcsolati válaszok összehangolására létrehozott „Team Europe” koncepció kapcsán az elnökség kiemelt figyelmet kíván fordítani a támogatások nyomon követésére, miközben a globális kilábalás közép- és hosszútávú feltételeire is hangsúlyt helyez a „jobb újjáépítés” jegyében. Kiemelt figyelmet élveznek majd a klímapolitikával, a nemi egyenlőséggel és a digitalizációval kapcsolatos témák. A „jobb együttműködés” („working better together”) menetrend során a tagállamok rendszeres tájékoztatást kapnak majd a „Team Europe” zászlóshajó projektek („Team Europe Initiatives”) kidolgozásáról és az új uniós költségvetési keret részeként létrehozásra kerülő külkapcsolati eszköz (Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz, NDICI) programozási folyamatáról.

Az elnökség kezdete ugyanis egybeesik az NDICI programozási ciklusának elindulásával, amely lehetőséget nyújt a munkamódszerek fejlesztésére és a közös uniós fellépés hatékonyságának növelésére, összhangban a „Team Europe” koncepcióval. Ennek megfelelően a portugál elnökség törekedni fog a nemzetközi fejlesztési együttműködés stratégiaibb, az EU külpolitikai céljaival szorosabb összhangban álló kialakítására, a hatékony multilateralizmus jegyében pedig erősíteni kívánja a közös uniós célok és értékek képviseletét az Afrikában és más régiókban együttműködő fejlesztési partnerek vonatkozásában. Általános cél az uniós fejlesztési együttműködés hatékonyságának, politikai hatásának és láthatóságának fokozása, nem utolsó sorban az inkluzivitás, a közös tevékenységek és az egységes uniós hang révén.

A portugál elnökség új lendületet kíván adni a közepes jövedelmű (MIC) országokkal – beleértve a legkevésbé fejlett (LDC) ország-kategóriából tovább lépő államokkal – ápolt kapcsolatokról szóló párbeszédnek. A német elnökséghez hasonlóan emellett kiemelt figyelmet fordít majd az EU-Afrika kapcsolatokra, különös tekintettel az EU-Afrikai Unió csúcstalálkozó előkészítésére, valamint a Poszt-Cotonoui Megállapodás véglegesítésére és aláírásának előkészítésére. A szektorális témák között napirendre kerül majd az üzleti környezet fejlesztése, a munkahelyteremtés, a szakoktatás és szakképzés, a zöld beruházások, az adósságfenntarthatóság és adósságkönnyítés kérdése, a kereskedelem (különös tekintettel az Afrikai Szabadkereskedelmi Övezetre [ACFTA]), továbbá a klímapolitika, a környezetvédelem, az élelmezés- és táplálkozásbiztonság, a digitalizáció és a migrációs együttműködés.

A portugál elnökség következő hat hónapja alatt a nemzetközi fejlesztéspolitika területén várhatóan az alábbi témákban kerül elfogadásra tanácsi következtetések: (1) Team Europe koncepció, (2) MIC országokkal fenntartott partnerség, (3) humántőke-fejlesztés, (4) az uniós külkapcsolati pénzügyi eszközök végrehajtásáról szóló jelentés, (5) az Európai Tanácsnak készülő jelentés az EU fejlesztési célokról, valamint (6) az európai fejlesztésfinanszírozási architektúra megerősítésére irányuló megvalósíthatósági tanulmány.