Joó István, az export növeléséért felelős helyettes államtitkár elnöklésével, 2020. március 6-án tartotta meg az év első ülését a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Koordinációs Tárcaközi Bizottság. Az ülésén áttekintésre került a magyar Kormány új, 2020. január 1-én hatályba lépett, 2020 és 2025 közötti időszaka vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiája (NEFE2025), a Stratégia által előirányzott nemzetközi fejlesztési koordinátori rendszer, valamint Magyarország 2019. évi nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységére vonatkozó tárcaszintű adatszolgáltatási kötelezettségek kapcsán felmerülő kérdések.

2020. március 6-án, Joó István, az export növeléséért felelős helyettes államtitkár elnöklésével került megtartásra a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Koordinációs Tárcaközi Bizottság (NEFE TB) 2020. évi első ülése a Külgazdasági és Külügyminisztériumban (KKM). A NEFE TB ülésén képviseltette magát az Agrárminisztérium, a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Honvédelmi Minisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Miniszterelnökség, valamint a Pénzügyminisztérium.

 

 

A NEFE TB első napirendi pontjaként áttekintésre került a magyar Kormány új, 2020. január 1-én hatályba lépett NEFE2025 Stratégiája. Joó István helyettes államtitkár rámutatott arra, hogy a hatékonyabb, a magyar külpolitika és külgazdaság érdekeit szem előtt tartó fejlesztések érdekében a 2020-2025 közötti időszak tekintetében a NEFE2025 egy szűkebb földrajzi-szektorális fókuszt határoz meg, célként tűzi ki a hivatalos fejlesztési támogatások (ODA) emelését, valamint a magyar gazdasági és civil szereplők aktívabb bevonását a nemzetközi fejlesztési projektekbe. Elmondta, hogy a NEFE2025-ben foglalt célkitűzések tárcaszintű teljesülését a Nemzetközi Fejlesztési Főosztály által készített éves kormányjelentések fogják vizsgálni, míg a Stratégia átfogó értékelésére 2024 végén kerül sor.

 

Joó István helyettes államtitkár felhívta a jelenlévő tárcák figyelmét a NEFE2025 keretében elfogadott határozati pontokra, így tárcaszinten a fejlesztési koordinátorok kijelölésének a szükségességére, valamint a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) érvényesítésének elsődlegességére az egyes minisztériumok által végzett nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységek vonatkozásában. Elmondta, hogy a NEFE2025 a KKM számára is új feladatokat teremt: (1) 2020 év végi határidővel egy nyomon követési/értékelési rendszer kidolgozását, (2) a következő 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keret (MFF) tekintetében egy koncepció elkészítését a magyar gazdasági és civil szereplők uniós fejlesztési eszközökben történő részvételének elősegítése érdekében, valamint (3) a következő ötéves időszak vonatkozásában további stratégiai nagyságrendű programok megvalósítását a magyar fejlesztéspolitika hatékonyságának és láthatóságának a növelése érdekében.

 

 

A nemzetközi fejlesztési koordinátori rendszer kapcsán Karbuczky Gergely, a KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztályának vezetője elmondta, hogy a NEFE2025-re vonatkozó 1792/2019. (XII. 23.) Korm. határozat harmadik határozati pontja értelmében az új rendszer célja, hogy – hozzájárulva a szakpolitikák fejlesztési célú koherenciájának megvalósításához – javuljon a tárcák közötti információmegosztás. Ennek keretében a koordinátorok évi 2-3 személyes egyeztetésen vesznek majd részt, amelyen áttekintik az általuk képviselt intézmények fejlesztési tevékenységét, megvitatják az aktuálisan elvégzendő feladatokat, illetve esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket.

 

A NEFE TB ülés keretében a fentieken túl megvitatásra került továbbá Magyarország 2019. évi nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységére vonatkozó, tárcaszintű adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése. A napirendi pont keretében Joó István helyettes államtitkár rámutatott arra, hogy a magyar erőfeszítések növelése és a nemzetközi szolidaritás láthatóságának biztosítása érdekében kiemelten fontos, hogy minden társtárca időben és a lehető legpontosabban elvégezze az adatszolgáltatást.