A magyar Kormány 2019 decemberében elfogadta Magyarország 2020 és 2025 közötti időszakra vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiáját (NEFE2025). A NEFE2025 célja, hogy Magyarország a fejlődő világban jelentkező szükségletekre, illetve a magyar komparatív előnyökre alapozva járuljon hozzá (elsősorban) Afrika és a Közel-Kelet gazdasági, valamint társadalmi felemelkedéséhez, továbbá a hazai gazdasági érdekek hatékonyabb érvényre juttatásához. Az elfogadott Stratégia a meglévő nemzeti erőforrások kiaknázásával kívánja fokozni Magyarország nemzetközi szerepvállalását oly módon, hogy az hazánk gazdasági kapcsolatainak a szélesítését és nemzetközi megítélésének a javítását eredményezze.

Tekintettel arra, hogy a 2014-ben elfogadott nemzetközi fejlesztési együttműködésre vonatkozó szakpolitikai stratégia hatálya 2020-ban lejárt, valamint az elmúlt években jelentős világpolitikai változások mentek végbe (pl.: az Agenda 2030 elfogadása, a migráció, a klímaváltozás, valamint a gazdaságdiplomácia kérdések felerősödése), egy új nemzetközi fejlesztéspolitikai stratégia kidolgozása vált szükségessé. Ezen paradigmaváltozás okán a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya az Országgyűléssel, a társminisztériumokkal, kiemelt szakemberekkel, valamint civilszervezetekkel együttműködve elkészítette a NEFE2025-öt, mely a Kormány 1792/2019. (XII. 23.) számú határozataként került kihirdetésre 2019. december 23-án a Magyar Közlönyben.

A NEFE2025 egy öt alappillérből álló stratégia, amely – a „senkit sem hagyunk hátra” elvre építkezve, illeszkedve az Agenda 2030 által megfogalmazott célkitűzésekhez és az OECD fejlesztési együttműködési szakpolitikájához – a globális kihívások kezelésére, a szegénység és az egyenlőtlenségek csökkentésére fókuszál. A Stratégia ezzel párhuzamosan az eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet a nemzetközi szintéren történő magyar szerepvállalás fokozására, ezáltal is hozzájárulva a külgazdasági érdekeink érvényesítéséhez, mégpedig a fenntarthatóság és az egyenlő partnerségek elvein alapuló gazdasági-fejlesztési együttműködések kialakításán keresztül.

A megfogalmazott öt pillér röviden és célravezetően vázolja fel a magyar nemzetközi fejlesztéspolitika irányait:

    1. Magyarország nemzetközi szerepvállalásának növelése;
    2. Mélyrehatóbb szakpolitikai tervezés, hatékonyabb tárcaközi koordináció, egységes eredmény-orientált projektmegvalósítás;
    3. Projektimplementáció a Fenntartható Fejlődési Célok mentén;
    4. Gazdasági partnerségek erősítése a nemzetközi fejlesztésben;
    5. A magyar gazdasági és civil szereplők mozgósítása.

 

A NEFE2025 mellékelten elérhető.