Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm a magyar Kormány nemzetközi fejlesztéspolitikai tevékenységét bemutató honlapján.

A nemzetközi fejlesztési szakpolitika szempontjából az elmúlt években jelentős világpolitikai változások mentek végbe: olyan új típusú globális kihívások jelentek meg, illetve kerültek előtérbe, mint a klímaváltozás és a migráció, amelyek egyre súlyosabb következményekkel járnak, fenyegetve ezáltal a nemzeti, regionális és nemzetközi békét, biztonságot. Emellett 2016. január 1-jén globális szinten életbe lépett az Agenda 2030 keretrendszer, így a Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable Development Goals) által meghatározott új, egyetemes fejlődés- és fejlesztéspolitikai rendszer. Ezen események hatására érdemben módosultak a nemzetközi fejlesztéspolitika formái, jelentősége és feltételei, következésképpen pedig mind a nemzeti, mind a globális szinten történő nemzetközi fejlesztés tartalmi és hatékonysági követelményei is megváltoztak.

A fejlődő országokkal való gazdasági és diplomáciai kapcsolatok elmélyítésében rejlő lehetőségeket felismerve, Magyarország kiemelt figyelmet szentel az olyan helyi igényekre alapozott és országspecifikus nemzetközi fejlesztési programok kialakításának, amelyek elsősorban a gazdaságok ellenállóképességét és megerősítését, a munkahelyteremtést, valamint az életminőség javítását irányozzák elő. A nemzetközi paradigmaváltásokkal megegyezően Magyarország nemzetközi fejlesztéspolitikája elsősorban a helyi körülmények javítását célozza. Hazánk elkötelezettségét hűen tükrözi, hogy gazdasági teljesítőképességéhez mérve jelentős mértékben támogatja a fejlődő országok felzárkózását, hozzájárulva ezzel a regionális és nemzetközi biztonság megteremtéséhez: 2019-ben Magyarország 92 milliárd forint értékben hajtott végre közel 560 nemzetközi fejlesztési projektet a világ 105 országában, így az ODA/GNI aránya 0,09%-ról megközelítőleg 0,22%-ra emelkedett 2010-hez viszonyítva. A migrációs kihívások felerősödésével a nemzetközi fejlesztéspolitika Magyarország egyik kiemelt külkapcsolati eszközévé vált, miután az érdemben és kiemelt módon járul hozzá a fenntartható fejlődéshez, valamint az elvándorlást kiváltó egyéb okok helyben történő kezeléséhez.

A Külgazdaság Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkárság részeként működő Nemzetközi Fejlesztési Főosztály célja, hogy koordinálja hazánk nemzetközi fejlesztéspolitikáját, meghatározza a szakpolitikai ágazat prioritásait, illetve megalkossa és implementálja Magyarország ezirányú stratégiáját. Tevékenysége révén hozzájárul a fejlődő országok felzárkózásához, a szegénység elleni küzdelemhez, valamint a kölcsönösen prosperáló partnerségek létrehozásához a helyi közösségek és kormányok szükségleteire épülő, a magyar nemzetgazdasági érdekeket figyelembe vevő fejlesztési programok végrehajtásával.

A hazai szakpolitika szempontjából kiemelendő, hogy a Nemzetközi Fejlesztési Főosztály kezelésében, 2019-ben került elfogadásra Magyarország 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiája (NEFE2025). A NEFE2025 célja, hogy hazánk a fejlődő világban jelentkező szükségletekre, illetve a magyar komparatív előnyökre alapozva járuljon hozzá (elsősorban) Afrika, a Közel-Kelet és az európai szomszédsági országok gazdasági és társadalmi felemelkedéséhez, továbbá – a Nemzeti Exportstratégiában és az Afrika Stratégiában  megjelölt célkitűzéseknek megfelelően – a hazai gazdasági érdekek hatékonyabb érvényre juttatásához. A NEFE2025 a meglévő nemzeti erőforrások kiaknázásával kívánja fokozni Magyarország nemzetközi szerepvállalását oly módon, hogy az hazánk gazdasági kapcsolatait szélesítse és nemzetközi megítélését is javítsa. A NEFE2025 fókuszában álló területek a vízgazdálkodás, a mezőgazdaság, az egészségügy, az oktatás, az információ-technológia és a környezetvédelem.

Honlapunk célja és feladata, hogy a szakpolitika, a vonatkozó projektek és pályázati lehetőségek, valamint általánosságban a magyar nemzetközi fejlesztési tevékenység iránt érdeklődők számára megfelelő felületet teremtsen a tájékozódásra. Amennyiben az egyes kezdeményezésekkel és projektekkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, kérem, forduljon bizalommal a Nemzetközi Fejlesztési Főosztály munkatársaihoz.

Üdvözlettel:

Joó István

a külgazdaság fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár

Menü

Főoldal

Multilaterális nemzetközi fejlesztési együttműködés

Pályázatok

Magyarország nemzetközi fejlesztési támogatása számokban

Dokumentumtár

Navigáció