Hivatalos statisztikai tevékenység

A magyar Kormány nemzetközi fejlesztéspolitikájának összehangolása, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organistation for Economic Cooperation and Development, OECD) Fejlesztéstámogatási Bizottságában (Development Assistance Committee, DAC) betöltött tagságunkból fakadó adatszolgáltatási, illetve jelentéstételi kötelezettségünk végrehajtása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya (NEFEFO) minden évben összegyűjti és elküldi a DAC részére a magyar állami intézmények által, hivatalos fejlesztési támogatásként (Official Development Assistance, ODA) megvalósított nemzetközi fejlesztési együttműködésre és nemzetközi humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó adatokat. A statisztika átfogó képet nyújt Magyarország nemzetközi szerepvállalásáról, a globális kihívások kezelésére fordított források tényleges méretéről, valamint a Fenntartható Fejlődési Célokhoz való hozzájárulás mértékéről. Ezen statisztikát felhasználva a NEFEFO minden évben jelentést készít a magyar Kormány részére Magyarország a tárgyévet megelőző nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységéről. Miután azt a Kormány elfogadja, a jelentés elérhetővé válik a NEFEFO hivatalos honlapján a következő linken.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

A nemzetközi szervezetekbe és alapokba történő befizetések (tagdíj, alapfeltöltés, önkéntes hozzájárulás, egyéb költségek), magyar állami forrásokból megvalósított nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási projektek és az e célra fordított kiadások (vissza nem térítendő támogatás, adósságelengedés, adósságátütemezés, kötött segélyhitelezés, kedvezményezés hitelezés).

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Az éves beszámolók elérhetőek a menüben.

Az adatgyűjtés módszertana

Az adatgyűjtés gyakorisága éves.

Az adatokat közvetlen megkeresést követően a központi költségvetésből részesülő és azzal gazdálkodó minisztériumok, közigazgatási szervek és önkormányzatok szolgáltatják.

Tájékoztatási naptár

A tárgyévet követő év negyedik negyedévében.

Nemzetközi kapcsolatok

Az OECD által kidolgozott és megküldött táblázat kitöltésén keresztül szolgáltatja a KKM az adatokat Magyarország a tárgyévet megelőző hivatalos nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenységeire fordított összegekről.

Az OECD az alábbi oldalon teszi közzé a hivatalos adatokat.

Menü

Főoldal

Globális célok, Agenda2030

Éves beszámolók Magyarország nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási tevékenységéről

Dokumentumtár

Navigáció