A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvényt az Országgyűlés a 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el.

A törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 183. számában került kihirdetésre. (http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14183.pdf)

A hatálybalépés napja: 2015. július 1.

A törvény fontos eszköz ahhoz, hogy a nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius segítségnyújtási szakpolitikák végrehajtásának új irányt szabjon, és a Kormány által 2014 márciusában elfogadott NEFE stratégiában kitűzött célok megvalósítását elősegítse. A jogszabály a partnerországokkal való kétoldalú együttműködés megerősítését és a végrehajtás hatékonyságának növelését célozza. Meghatározza a szakpolitikák alapelveit, valamint a tervezés, végrehajtás, finanszírozás és ellenőrzés alapvető szabályait. A részletes végrehajtási szabályokat a törvény hatálybalépéséig megalkotásra kerülő kormányrendelet és miniszteri rendeletek fogják tartalmazni.     

A törvény előkészítését széles körű szakmai konzultáció előzte meg: a Külgazdasági és Külügyminisztériumban az érintett szervezeti egységek részvételével munkacsoport alakult, 2014. szeptember 24-én pedig társadalmi vitára került sor, ahol az érintett társtárcák és civil szervezetek jelentős számban képviseltették magukat. Ezúton is szeretnénk megköszönni a törvény előkészítésében résztvevő valamennyi szakértő munkáját és szakmai hozzájárulását.