Dr. Dancs Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi együttműködésért felelős helyettes államtitkárának köszöntője

Kedves Látogató!

A Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi együttműködésért felelős helyettes államtitkáraként üdvözlöm Önt a hazai nemzetközi fejlesztési együttműködés (NEFE) és humanitárius segítségnyújtás tevékenységét bemutató honlapon.

Mindkét szakpolitika Magyarország külkapcsolati rendszerének fontos alkotóeleme, egyúttal a globális kihívások nemzetközi kezelésében a magyar kormányzati szerepvállalás hangsúlyos eszköze. 

A NEFE elsődleges célja a szegénység elleni küzdelem, az emberi és kisebbségi jogok, a fenntartható fejlődés, a nemzetközi biztonság és stabilitás biztosítása. Ezek megvalósítását - amely mellett elkötelezettek vagyunk – a 2015-ben elfogadott ENSZ fenntartható fejlődési keretrendszerrel (Agenda 2030) és az azt alkotó fenntartható fejlődési célokkal összhangban segítjük elő. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Fejlesztéstámogatási Bizottságának (DAC) 30. teljes jogú tagjaként hazánk egy olyan nemzetközi együttműködés részese lett, amely a világ fejlesztéspolitikájának összehangolásában törekszik meghatározó szerepre.

Az elmúlt években számos olyan geopolitikai esemény történt, illetve folyamat indult el, amely hazánk szempontjából nézve is meghatározza tevékenységünk irányvonalát és stratégiánkat.

Az egyik legnagyobb Európát érintő globális kihívás a migrációs válság. A NEFE és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás hozzájárulhat a kibocsátó országokban a migrációt kiváltó tényezők kezeléséhez azáltal, hogy olyan életfeltételek teremtését segíti elő, amelyek lehetővé teszik, hogy emberek százmilliói ne kényszerüljenek otthonuk elhagyására. 

Az elmúlt időszakban megszaporodott a keresztények és keresztény közösségek elleni támadások száma, - a Szíriában és Irakban élő őshonos keresztények több mint fele kényszerült otthona elhagyására. Ezért kiemelt figyelmet fordítunk az üldözött keresztény csoportok védelmére, amelyet elsődlegesen több évszázados lakóhelyükön kívánunk elősegíteni.

Továbbá nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a 21. században az éghajlatváltozás következményei  (a vízhiány, a verseny a helyi erőforrásokért, a termőföldhiány, a változó élelmiszerárak és élelmiszerellátás, a szélsőséges időjárási viszonyok és katasztrófák, a tengervízszint emelkedése) olyan kockázatot jelentenek, amelyek a lakosság bizonytalan megélhetést és újabb irreguláris migrációs hullám elindulását vetítik előre. 

A korábban szerzett tapasztalatokra és a világban történt eseményekre is figyelemmel, 2017-ben időszerűvé vált a NEFE Stratégia felülvizsgálata. Célom az intézményi- és forráskapacitásunk növelése, tevékenységünk hatékonyságának továbbfejlesztése, valamint a civil és magánszféra részvételének ösztönzése. Kiemelendő, hogy a NEFE a maga eszközeivel felhajtó szerepet játszhat a külgazdasági kapcsolatok fejlesztésében is, ennek érdekében szükséges az új típusú, innovatív finanszírozási módszerek széleskörű alkalmazása. Multilaterális aktivitásunk fejlesztése mellett a jövőben Magyarország bilaterális kapcsolatokon keresztül történő együttműködését is erősíteni kívánom. 

Fontos célként tekintek továbbá Magyarország NEFE és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenysége láthatóságának elősegítésére is. A feladatok megnövekedésével felmerült az igény egy olyan egységes arculat kialakítására, amely átláthatóan, átfogóan és koherensen mutatja be Magyarország szerepvállalását és fejlesztési és támogatási tevékenységét. Ezt a célt segíti elő az egységes arculatot biztosító „Hungary Helps Program” brandje is.

A magyarországi végrehajtói kör, így a civil és magánszféra szerepvállalásának ösztönzését pályázatok kiírásával kívánom elérni, ezáltal azt is elősegítve, hogy a hazai szereplők sikeresen indulhassanak nemzetközi NEFE programokon és tendereken.

Az újrainduló pályáztatási rendszer keretében támogatási források biztosítását tervezem, amelynek megvalósítása során a magyar végrehajtói kör bevonására kívánom a hangsúlyt helyezni.

Bízom benne, hogy a megújuló honlapunk hasznos információkkal szolgál majd a magyar NEFE és humanitárius segítségnyújtás megismeréséhez. 

Dr. Dancs Ferenc

Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi együttműködésért felelős helyettes államtitkára