Bilaterális fejlesztési együttműködésünk meghatározó formái a program- és projektalapú együttműködés és a technikai segítségnyújtás, tudástranszfer projektek, melyek leggyakoribb célja, hogy partnereinkkel megosszuk a politikai és gazdasági átmenet, a nemzetközi szervezetekbe történő integrálódásunk és az EU-csatlakozás során szerzett tapasztalatainkat és a gazdasági modernizáció során szerzett ismereteket. NEFE tevékenységünk további fontos célterületei közé tartozik az oktatás és az egészségügy támogatása, valamint együttműködés a globális kihívásokra adandó adekvát válaszok kialakításában pl. a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozás és az élelmiszerbiztonság terén.


A NEFE Tárcaközi Bizottság (NEFE TB) alakuló ülése 2014/3 sz. határozatával fogadta el a NEFE partnerországok listáját 2015-2017-re. A kormány által jóváhagyott 2014-2020 közötti időszakra szóló szakpolitikai NEFE Stratégia (1182/ 2014. (III.27. Korm. határozat, a továbbiakban: NEFE Stratégia) értelmében a partnerországok körét a változó körülményekre, új kormányzati prioritásokra is figyelemmel indokolt időről időre felülvizsgálni. A NEFE Stratégia hangsúlyozza, hogy a partnerországok száma lehetőleg ne haladja meg a tízet. A túlzott elaprózódás rontja a magyar hozzájárulások láthatóságát, hatékonyságát. A partnerországok meghatározása a folyamatosan változó körülményekre való tekintettel azonban nem zárja ki, hogy más országok is együttműködő partnereinkké váljanak, akár egy-egy projekt erejéig, akár hosszabbtávú együttműködés keretében.


A NEFE TB 2017. december 6-án hozott 2017/1 sz. határozatával a NEFE partnerországokat a 2018-2020 időszakra az alábbiak szerint fogadta el.


Kiemelt partnerországok:

Közel-Kelet: Szíria, Irak, Jordánia

Kelet-Afrika/Szubszaharai Afrika: Uganda, Etiópia, Kenya

Nyugat-Balkán: Szerbia, (amíg ODA kategóriájú ország), Bosznia-Hercegovina, Macedónia

Egyéb projektalapú együttműködésű partnerországok:

Vietnam, Laosz, Palesztina, Kongói Demokratikus Köztársaság, Koszovó, Albánia, Montenegró, Törökország, Georgia, Belorusz, Libanon, Egyiptom, Nigéria, LíbiaA Külgazdasági és Külügyminisztérium közreműködésével 2013-2018 között megvalósult projektek listája:


2018

Magyarország és Izrael nemzetközi fejlesztés keretében egyedülálló, egyhetes képzést tartott nyugat-balkáni vízügyi szakértők számára

2018. november 12-16. között a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával és az Izraeli Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (MASHAV) együttműködésével vízgazdálkodási témájú szemináriumra került sor Budapesten. Az öt napon át tartó képzésen tizenöt magyar és egy izraeli vízgazdálkodási szakértő tartott előadást négy balkáni ország vízügyi szakemberei számára. Az Albániából, Montenegróból, Szerbiából és Macedóniából érkező résztvevők áttekintést kaptak hazánk, valamint Izrael vízgazdálkodási tudásáról. A vendégek szakmai látogatás keretében megismerhették a tiszai árvízvédelmi rendszer, valamint a csepeli szennyvíztisztító telep működését.

Magyar orvosmisszió „sziámi ikrek” szétválasztási műtétjének támogatása

A KKM 2018-ban adományt nyújtott a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány részére a fejüknél összenőtt sziámi ikreket szétválasztó magyar orvoscsoport költségeinek fedezése céljából. A támogatásnak is köszönhetően dr. Csókay András és dr. Hudák István orvostudományi áttörést értek el azzal, hogy augusztus 19-én sikeresen elvégezték az agyi érszakasz szétválasztásának második lépését Bangladesben. A támogats lehetőséget biztosít arra, hogy az Alapítvány további műteteket végezzen el. 

Az Irma hurrikán által okozott károk enyhítése végett nyújtottunk víztisztító berendezést Kuba részére

A KKM 2018 tavaszán egy víztisztító berendezést biztosított Kuba részére a 2017 őszén a Karib-térségben hurrikánok által végzett pusztítás nyomán kialakult vízellátási nehézségek enyhítésére. A magyar szakértők 2018. szeptember 18-án érkeztek meg a Cienfuegos tartományban található Breñas településére a kubai szakemberek betanítása és a mobil víztisztító berendezés üzembe helyezése céljából, melyet követően 2018. szeptember 28-án került sor a magyar Kormány által adományozott mobil víztisztító berendezés ünnepélyes átadására. Az eszköz naponta akár 5000 főt is képes tiszta ivóvízzel ellátni.

Magyar-török orvosi projekt Kenyában

Magyar és török egészségügyi szakemberek tíz napon át nyújtottak orvosi segítséget Kenyában a Külgazdasági és Külügyminisztérium valamint a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség közös finanszírozásában megvalósuló nemzetközi fejlesztési projekt keretében.

2018. szeptember 29. és október 7. között öt magyar és tíz török orvos tartózkodott Nairobiban, ahol Kiambu megye fő kórházában nyújtottak ingyenes egészségügyi ellátást a rászoruló helyiek számára.

A projekt keretében nyújtott kezelések (30 nőgyógyászati, 40 szemészeti, 20 urológiai, 20 gyereksebészeti, 25 általános sebészeti, 25 plasztikai sebészeti kezelés)  és az átadott tudás (80 fős csoportnak újszülöttgondozási képzés, valamint figyelemfelhívó kampány) révén Magyarország közvetetten elősegíti a helyi lakosság életszínvonalának javulását, valamint a három ország egészségügyi kapcsolatainak elmélyülését.

A projekt a Nemzetközi Fejlesztési Főosztály és a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség együttműködésében és pénzügyi támogatásával valósult meg.

Betlehemi Születés Székesegyház rekonstrukciója

A KKM 2018. január 22-én nyújtott támogatásával és a Palesztin Nemzeti Hatóság közreműködésével kerül felújításra a Betlehemi Születés Székesegyház. 

2017

A georgiai árvíz utáni károk felszámolása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával és a Vöröskereszt Georgiai Irodájának közreműködésével 2017-ben megvalósult a „A georgiai árvíz utáni károk felszámolása-árvízkárosult családok támogatása” c. projekt. Az Iroda munkatársai önkéntesek és a helyi hatóságok képviselőinek segítségével megszervezték élelmiszer és higiéniai csomagok beszerzését és kiosztását az árvízkárosult családok részére. A 251 családhoz 502-502 csomagot juttattak el. Emellett felállítottak egy megelőző, pszicho-szociális Támogató Központot, ahol fogadták a rászorulókat, elsősorban a katasztrófa sújtotta térségben élő gyermekeket.

A School of Tomorrow Ltd. magániskola felújítása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a „A georgiai árvíz utáni károk felszámolása – hozzájárulás a School of Tomorrow LTD. magániskola felújításához” c. projekt keretében támogatta a georgiai árvíz következtében megsemmisült oktatási intézményt. A támogatás a felújítási munkálatokon túl kiterjedt a tantermek infrastruktúrájához szükséges eszközök, légkondicionálók, bútorok, számítástechnikai eszközök pótlására, a könyvtár, valamint a tornaterem fejlesztésére és a művészeti szakkör számára hangszerek beszerzésére. A támogatás eredményeként az iskola működési engedélye sikeresen meghosszabbításra került. A tanévkezdésre elkészült létesítményt újra használatba vehették a diákok.

Árvízvédelmi szivattyúk beszerzése – Szerbia

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Kormány 1590/2014. (X.21.) határozata alapján pénzbeli támogatást nyújtott Szerbiának árvízvédelmi szivattyúk beszerzésére. A támogatás célja a Szerbiában 2014. májusában történt áradások hatásának ellensúlyozása és az árvízvédelmi kapacitás növelése. A projekt a szerb kormány Közérdekű Beruházások Hivatala mint kedvezményezett közreműködésével jött létre.

Mobil víztisztító berendezés adományozása Peru részére

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2017-ben egy mobil víztisztító berendezést adományozott a Peruban található, ötezer fős Huarmaca településnek a lakosság ivóvízzel való ellátása érdekében. A 2016 decemberében kialakult több hónapig tartó esőzések és áradások következtében Peru infrastruktúrája és ivóvízellátása komoly károkat szenvedett. Magyarország jelentős tapasztalatokkal rendelkezik az árvízvédelemben, a víztisztításban és a szennyvízkezelésben, ezért a helyi szükségleteket felmérve egy naponta 200 m3ivóvíz előállítására képes konténert ajánlott fel az ország megsegítésére. A berendezést a nemzetközileg elismert Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. gyártotta le.

A Bosznia-Hercegovinában található Brčko-i kikötő raktárának padozat-helyreállítása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával megvalósult a kikötő padozatának helyreállítása. A kivitelezési munkálatok kiterjedtek a padozat előkészítésére és kiegyenlítésére, az anyagbeszerzésre, valamint az aszfaltozásra. A projekt magába foglalta a közbeszerzési eljáráshoz szükséges tenderdokumentáció elkészítését is.

Adomány a Bethesda Kórház Alapítvány számára

A Külgazdasági és Külügyminisztérium pénzbeli adomány formájában támogatta egy ukrán kisfiú rehabilitációját, aki a kelet-ukrajnai háborús konfliktus során sérült meg.

A jeruzsálemi Szent Sír Templomban található síremlék felújítása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Kormány 1385/2016. (VII.21.) sz. határozata alapján adomány formájában támogatta a jeruzsálemi Szent Sír Templomban található Jézus-síremlék rekonstrukcióját.

Inkubátorok beszerzése Szabadkán

A Külgazdasági és Külügyminisztérium pénzbeli támogatást nyújtott a Szabadkai Közkórház Meddőségi Központjához. A közkórház 2015-ben kezdte el a „Meddőségi központ Projekt” megvalósítását. Elkülönítették az intenzív osztályhoz és az ambulanciához tartozó helyiségeket.

Gazdasági Kamara konferenciatermének felújítása Doboj-on

A Külgazdasági és Külügyminisztérium rendkívüli kormányzati intézkedés keretében pénzbeli támogatást nyújtott a bosznia-hercegovinai árvíz utáni újjáépítés finanszírozására. A támogatás keretében a Doboji Gazdasági Kamara konferenciatermének felújítása során helyreállították a falakat, a mennyezetet, nyílászárókat a fűtési rendszer, a világítást és a parkettát.

A bosznia-hercegovinai Lukoc patak medrének tisztítása  

A Külgazdasági és Külügyminisztérium rendkívüli kormányzati intézkedés keretében pénzbeli támogatást nyújtott a bosznia-hercegovinai árvíz utáni újjáépítés finanszírozására. Az árvíz során a Lukoc patakban Citluk járás, Potpolje helység felhalmozódott hordalék a patak áradásához vezetett és veszélyeztette a környező magántulajdonokat. A meder tisztítása során a veszély megszűnt, az új szabályozás hozzájárult a mezőgazdasági területek védelméhez.

Víz menti területeken megsérült közvilágítás helyreállítása – Kakanj

A Külgazdasági és Külügyminisztérium pénzbeli támogatást nyújtott a bosznia-hercegovinai árvíz során Kakanj város Pozevice kerületében megsérült közvilágítási hálózat helyreállítására. A támogatás az árvíz alatt a vízmenti területeken lévő vezetékek és világító testek cseréjét foglalta magába.

2016

Mobil víztisztító berendezés telepítése és üzemeltetése a törökországi Yayladaği menekülttáborban

A Fővárosi Vízművek (a továbbiakban: FVM) munkatársai 2016. július 1-től 2016. november 30-ig a Törökország Hatay tartományában lévő Yayladaği település közigazgatási területén, a szír határ közelében létesített Güveççi III. számú menekülttáborában végrehajtották az FVM által, speciálisan ilyen feladatokra gyártott mobil víztisztító konténer telepítését. A napi tisztított és kiadott vízmennyiség 6.000-11.000 liter között mozog. Tekintettel arra, hogy a tisztított vízre továbbra is nagy szükség mutatkozik, az FVM a berendezés üzemeltetéséhez szerviz-hátteret biztosít, továbbá elvégzi a szükséges időszakos karbantartási feladatokat is.

Árvíz utáni rehabilitáció Bosznia-Hercegovinában

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a 2015-2016 közötti megvalósítási időszakra támogatást biztosított a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet bosznia-hercegovinai projektjének megvalósítására, amelynek célja a Szarajevó Novi Grad városrészben található Lepenica patak mederszabályozása, illetve tereprendezése volt. A projekt során az árvíz miatt megrongálódott épületek is felújításra kerültek.

A palesztinai Szent Család Kórház eszközállományának fejlesztése, EKG készülék beszerzése

A V4-országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) Palesztinába akkreditált misszióvezetőinek előzetesen egyeztetett javaslatára, 2016-ban valósult meg a betlehemi Holy Family Hospital (Szent Család Kórház) eszközállományának fejlesztésére vonatkozó projekt. A projekt révén hazánk egy diagnosztikai eszköz (EKG-berendezés) adományozásával segítette a betlehemi kórházat.

Palesztin bel- és igazságügyi képzés folytatása

2016. november 5-11. között valósult meg a palesztin Belügyminisztérium munkatársai számára nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében rendezett okmánybiztonsági tanfolyam, amelyet az ORFK Nemzetközi Oktatási Központjának két szakembere tartott 40 tisztviselő részére. A projekt részeként 30 darab okmányvizsgáló eszközök (kézi UV-lámpa) átadására is sor került.

Gázai segélyszállítmány

A 2014 nyarán lezajlott gázai konfliktust követően hazánk vállalta a Magyar Püspöki Konferencia által felajánlott nagyobb értékű gyógyszerszállítmány Gázába való eljuttatását. Az illetékes külföldi hatóságok eljárása, illetve a fokozódó háborús helyzet miatt az eredeti szállítási útvonaltól eltérően más alternatív útvonal került kiválasztásra, Ashdod (Izrael) érintésével. A szállítmány 2016. február 4-én érkezett meg Gázába.

A jogi önkéntesség kultúrájának támogatása a Moldovai Köztársaságban a magyar modell alapján

A PILnet Alapítvány a fent megnevezett programon keresztül 2016-ban támogatást nyújtott ügyvédek, jogklinikai oktatás iránt érdeklődő egyetemi oktatók és civil szervezetek képviselői számára. A projekt célja, hogy az ügyvédek, ügyvédi kamarák, jogi karok és a civil társadalom szereplői aktívan kapcsolódjanak be innovatív jogérvényesítést célzó együttműködési formák (pro bono projektek, jogklinikai oktatás, stb.) kialakításába.

Egy tanzániai iskola fizikai védelmének kialakítása Dar es Salaamban

Tanzánia fővárosában, Dar es Salaam Muungano negyedének egyik szegregált, nehézségekkel küzdő általános iskolájában került megvalósításra a komplex szanitációs fejlesztő program. A Külgazdasági és Külügyminisztérium által támogatott és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével épített szanitációs központokban tiszta ivóvízhez és alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz juthatnak a nyomortelepeken élők. Az iskolában, ahol közel 2000 gyermek tanul, általános kapacitásbővítés került végrehajtásra, amelynek keretében felújításra került az iskola teljes vízhálózata.

Egy központ létesítése hátrányos helyzetű csoportok részére a kambodzsai Baku településen, valamint hozzájárulás a központ működéséhez

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2013-2016 között Kambodzsában egy olyan projektet valósított meg, amellyel Magyarország a veszélyeztetett sorsú emberek életkörülményeinek javításához járult hozzá. Szakaszosan került sor a krízisközpont felújítására. A projekt során olyan fejlesztő és integrációs tevékenységek valósultak meg, amelyek keretében hátrányos helyzetű nőket, szociálisan rászoruló, jellemzően más tartományokból érkezett fiatalokat, valamint mezőgazdasági tevékenységre betanítandó szakmunkásokat helyeztek el a központban annak érdekében, hogy fenntarthatóvá tegyék az épület működését.  

Globális igazságosság – iskolák a változás motorjai

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával és az Artemisszió Alapítvány közreműködésével megvalósult projekt a fiatal generációk globális felelősségvállalását és nemzetközi fejlesztési együttműködési tudatosság növelését célozta meg. Négy partneriskolával együttműködve tanári könyveket dolgoztak ki. A projekt zárásaként négy fiatal az angliai Leedsben megrendezett nemzetközi ifjúsági találkozón vett részt.

Koherensebb Európa egy igazságosabb világért

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával és a Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség közreműködésével megvalósult projekt középpontjában a nemzetközi fejlesztés koherens politikája állt (kereskedelem, környezet- és klímaváltozás, globalizáció).

A globális nevelés tanára

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával és az Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület közreműködésével létrejött projekt célja volt, hogy megteremtse a projekt partnerországaiban a nemzetközi fejlesztési képzés/globális nevelés egységes tanár továbbképzési sztenderdjét, egy többszintű, akkreditált modulrendszer bevezetésével.

2015

A mellrák megelőzése és korai felismerése Albániában a lezhai regionális terület településein és az egészségügyi intézményekben

A projekt időtartama alatt három alkalommal szerveztek szakegészségügyi találkozókat mind a háziorvosok, mind pedig az emlőrák diagnosztizálásában és későbbi kezelésében résztvevő szakdolgozók számára. A projekt egyik legkiemelkedőbb eredménye, hogy a vidéki egészségügyi szolgáltatók és ellátók számára részletesen bemutatták az emlőrák kialakulásának kockázatait, a leginkább érintett korosztályt és célcsoportot, valamint az önvizsgálat módszerét és jelentőségét.

Árvízi segítségnyújtás Albániának

A 2015. év elején kialakult árvízi helyzet következében Albánia nemzetközi segítséget kért az EU Polgári Védelmi Mechanizmuson keresztül. Az Albániát sújtó katasztrófa enyhítése érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatást biztosított a katasztrófa enyhítése érdekében. A projekt keretén belül a Fővárosi Vízművek víztisztító berendezései Albániába szállításának és a személyzet utazásának, szállásának, valamint albániai ellátásának költségeinek támogatására került sor, kéthetes időtartamra. A projekt 2015. február 17. és március 4. között valósult meg.

Bosznia-hercegovinai szakértők és önkormányzati szakemberek árvízvédelmi oktatása és szakmai képzése

A projekt 2015. június 9-12. között Szarajevóban került megvalósításra. Mintegy 60 bosznia-hercegovinai árvízvédelmi szakértő és önkormányzati vezető képzése valósult meg. A tematika az elmúlt évek extrém mértékű árvizei, köztük a Bosznia-Hercegovinát sújtó 2014-es katasztrófa súlyos károkat okozó katasztrófa tapasztalatai és a felmerült szükségletek, szakmai-továbbképzési igények alapján került összeállításra. A program hiánypótló volt, hiszen elsősorban annak az önkormányzati szintnek a továbbképzését célozta meg, akikre árvíz esetén a legkomolyabb védekezési feladatok hárulnak.

Bosnyák szakértő fogadása és árvízvédelmi képzése

A projekt célja a bosnyák szakértő megismertetése volt a magyar vízgazdálkodási és árvízvédelmi jó gyakorlattal a korábbi sikeres, ukrán és moldovai szakértők fogadását lehetővé tevő programok, illetve a 2015. június 9-12 között Szarajevóban megszervezett árvízvédelmi képzés folytatásaként.

Kárpátaljai magyar történelmi egyházak intézményfejlesztései és szociális gondoskodása

A projekt révén infrastrukturális fejlesztésre került sor három egyház esetében. A végrehajtásban a Kárpátaljai Református Egyházkerület, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye, valamint a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerülete intézményeiben történtek felújítási munkálatok.

Civil szervezetek kapacitásfejlesztése Ukrajnában

A projekt célul tűzte ki Ukrajna több régiójában Magyarország, illetve az Európai Unió szerepének és eredményeinek nemzetközi civil együttműködés útján történő bemutatását, elsősorban a humanitárius segélyezés területén, különös tekintettel a korábbi nyugat-ukrajnai tapasztalatokra és az ott sikerrel átvett koordinációs mechanizmusok további disszeminációjára.

Szociális Központ, valamint az ideiglenes befogadó állomás kapacitásfejlesztése Szerbiában

A 2015. évi migrációs hullám adminisztratív és pénzügyi problémákat okozott a szerbiai Magyarkanizsán. Az Önkormányzat a Külgazdasági és Külügyminisztérium révén támogatást kapott egy 8+1 személyes, biztonsági beltérrel ellátott gépjármű beszerzésére, valamint a menekültek ideiglenes elszállásolásához és ellátásához szükséges eszközök, gyógyszerek, kötszerek és kisértékű egészségügyi eszközök megvásárlására.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetése Szerbiában

A szerb szociális intézményfejlesztést és humán kapacitásfejlesztést segítette elő a Magyar Máltai Szeretetszolgálat révén végrehajtott projekt, amely a koruk, vagy fogyatékosságuk miatt hátrányos helyzetben lévőket segíti jelzőrendszer kiépítésével, valamint ápolók betanításával a 130 ezer fős Nagybecskeren.

Árvíz utáni rehabilitáció Szerbiában

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az újvidéki Ökumenikus Szeretetszolgálat együttműködésének köszönhetően 2015. január és 2016. március között 44 megrongálódott családi házat sikerült helyrehozni a projekt révén, Obrenovac és Lazarevac településeken. Kivétel nélkül nehéz szociális helyzetben lévő károsult családoknak nyújtottak segítséget.

Szerbiai árvízkárosultak támogatása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium hozzájárult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat projektjéhez, amelynek célja elsősorban az árvízi katasztrófát megelőző állapot helyreállítása volt. A programot Obrenovac térségében valósították meg, ahol az egykori Jugoszlávia különböző területeiről menekült családok kaptak építési telket, teremtettek maguknak otthont. A program elsősorban a tönkrement háztartási gépek, bútorok és berendezések pótlására szolgált, így biztosítva a károsultak számára a megfelelő életkörülményeket.

Izraeli-magyar katasztrófavédelmi témájú képzés

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Budapesten tartott izraeli-magyar katasztrófavédelmi témájú képzést. A képzésen 3-3 fő vett részt a meghívott országokból (Ukrajna, Macedónia, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Albánia és Moldova). A képzés izraeli és magyar előadókkal, valamint magyar civil szervezetek részvételével került megrendezésre.

Vizibility – Water/Sanitation – Tiszta vízzel a kongói gyerekek jövőjéért

Az Afrikáért Alapítvány a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával vízügyi fejlesztési projektet valósított meg a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában, Kinshasában, a College Othniel iskolában és a La Providence árvaházban, valamint annak közvetlen környezetében. A projekt közvetlenül 750 fő, közvetetten 15-20 000 lakos körülményeire gyakorolt pozitív hatást. A tevékenységek során a korábbi rossz minőségű csővezetékeket 2 km hosszan jobb minőségűekre cserélték és megfelelő víznyomást hoztak létre, illetve további háztartásokat kapcsoltak rá a vízhálózatra. A civil szervezet oktatást tartott a hatékony vízügyi fejlesztésekről, vízfelhasználásról, higiéniai kérdésekről és a víz értékeiről. A projekt részeként mind Kongóban, mind Magyarországon disszeminációs kampányt tartottak a helyi lakosság részére. A projekt 2014 és 2015 között valósult meg.

Országos vezetői hálózat kialakítása és felkészítése a természeti vagy ember okozta katasztrófák elhárítása, valamint a lakosság védelme érdekében Mianmarban

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával és a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány közreműködésével megvalósult projekt Mianmar lakosságának megóvására, védelmére és felkészítésére koncentrált, csökkentve az emberélet veszélyeztetettséget, a közvetlen és közvetett környezet károsodását. A helyi vezetők kiképzése eredményesen zárult. Multiplikátorként ők adták tovább a lakoság számára a képzés alkalmával megszerzett tudást.

A Baptista Szeretetszolgálat orvosi missziója Dél-Szudánban

A Baptista Szeretetszolgálat szervezésében a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával, valamint önkéntes orvosok bevonásával humanitárius segítségnyújtás keretében egy kilenc és egy tizenháromnapos orvosi misszióra került sor 2014-ben a polgárháború sújtotta Jubában, Dél-Szudán fővárosában, a Jubai Gyakorló Kórházban. Az orvosi misszió két útja során a magyar orvosok több száz dél-szudáni háborús sérültet és egyéb beteget láttak el, oktatási segédanyagokat adtak át, valamint a megvásárolt orvosi segélyek mellett két magyar cég adományait is átadták.

WASH in School - Kapacitásbővítés, vízügyi és higiéniai fejlesztés Tanzániában

A projekt a tanzániai, a helyi Egészségügyi Minisztérium által indított „National Health Policy” stratégia mentén került megvalósításra. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Külgazdasági és Külügyminisztérium közreműködésével 1200 Dar es Salaam-i diák víz és higiéniai ellátását biztosította. A fejlesztés eredményeképpen tiszta ivóvízhez és alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz jutottak az ott tanuló, alapfokú oktatásban résztvevő diákok. Az elérhető és stabil vízvételi lehetőséget egy újonnan épített, 10.000 literes vízgyűjtő tartály biztosítja. Ezen túlmenően egy nagykapacitású higiénés blokk is megépítésre került, szennyvízelvezető rendszerrel, oktatási és közösségi helyiséggel. A projekt keretében az elektromos rendszer is felújításra került. A program oktatási része keretében a tanulók alapvető higiéniás ismereteiket bővítették és a program keretében épített objektumok karbantartási feladatait is elsajátították. A központhoz ökológiai hurokrendszerű csatornarendszer is tartozik.

Mikrohitel középiskolai oktatása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával és a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány közreműködésével megvalósított projekt célja a mikrohitelezésen és a szociális vállalkozáson keresztül felhívni a figyelmet az országok közötti társadalmi, gazdasági kapcsolatok fontosságára.

Európai Kampány a politikák fejlesztési célú koherenciájáért

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával és a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány közreműködésével megvalósult projekt legfőbb célja volt, hogy felhívja a közvélemény és a döntéshozók figyelmét az európai multinacionális nagyvállalatok adóelkerülési gyakorlataira és nyomást gyakoroljon a döntéshozókra annak érdekében, hogy az EU kereskedelmi és pénzügypolitikái megváltozzanak és összhangban legyenek a nemzetközi fejlesztési célokkal.

TRIALOG V. – A civil szerveztek megerősítése a globális fejlesztésben való aktív részvétel érdekében az EU-12 és a csatlakozó országokban

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával és a Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség közreműködésével megvalósult projekt átfogó céljai az EU-12 és a csatlakozó országok civil szervezetei tudatosságának mélyítése és fokozottabb bevonása a globális nevelés területén és a globális szegénység felszámolására tett erőfeszítések voltak.

2014

Bosznia-hercegovinai szakértők magyarországi látogatása

A májusi árvizeket követően a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával 2014. december 1-2. között kétnapos szemináriumra került sor Budapesten öt vezető bosznia-hercegovinai árvízvédelmi szakember részvételével. A projekt elsődleges célja az árvízvédelemmel, korai előrejelzéssel, illetve a kockázatcsökkentéssel kapcsolatos magyar rendszer és gyakorlat bemutatása volt. A program során lehetőség nyílt a szakértőkkel érdemi párbeszédre folytatására is konkrét problémákról, a bosznia-hercegovinai árvízvédelmi rendszer hiányosságairól és a legfontosabb feladatokról.

A 2014. évi boszniai árvízkárosultak támogatása

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat projektje a boszniai áradások okozta károk helyreállítási tevékenységhez járult hozzá. A projekt a Külgazdasági és Külügyminisztérium humanitárius segélyezési támogatásával valósult meg.

A Laoszi Nemzetgyűlés intézményi kapacitásának növelése

A projekt célja a Laoszi Nemzetgyűlés szervezeti és működési hatékonyságának növelése a modern parlamentáris modellek és gyakorlatok bemutatása, tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok átadása volt. A projekt a laoszi politikai érdekcsoportokat célozta meg és biztosította számukra a magyar know-how és a jogállamiság bevezetéséhez szükséges gyakorlati eszközöket, melyeket a Nemzetgyűlés tagjai önállóan tudtak alkalmazni, ezzel is hozzájárulva a projekt hatékonyságához és további fenntarthatóságához.

A palesztin bel- és igazságügyi szektor fejlesztése a jerikói Függetlenség Egyetemen

2014. május 15-22. között a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ magyar szakemberei tartották meg a jerikói Függetlenség Egyetem által kért okmánybiztonsági tanfolyamot a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával, ami sorrendben a negyedik képzést jelentette a programsorozat keretei között.

Szanitációs fejlesztő program megvalósítására Ugandában

Uganda fővárosának, Kampalának egyik nyomornegyedében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által egy komplex vízügyi és higiéniás, úgynevezett szanitációs fejlesztő program megvalósítására került sor a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával. A fejlesztés eredményeképpen jogszerűen vételezett és tiszta ivóvízhez, továbbá az egészség szempontjából alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz jutottak a helyi közösségek (kb. 100.000 fő). A projekt keretén belül négy darab, egyenként 2500 literes cement esővízgyűjtő tartály, valamint 2 darab úgynevezett bio-latrina került kiépítésre. A központhoz csatornarendszer is tartozik, így a fejlesztés nagymértékben csökkenti a terület környezeti terheltségét. A program ezen kívül oktatóelemeket is tartalmazott a helyi célcsoportok számára.

College Othniel megújul – szociális-oktatási központ bővítése a Kongói Demokratikus Köztársaságban

Az Afrikáért Alapítvány és a Külgazdasági és Külügyminisztérium közreműködésével megvalósult projekt eredményeként a kongói College Othnielben tanuló diákok az addigiaknál magasabb szintű oktatásban részesültek, amely az életminőség színvonalának emelkedését vonta maga után. A felújított osztálytermek megfelelő helyszínt nyújtanak az oktatás lebonyolításán túl a különböző továbbképzések megszervezéséhez is, ahol mind a gyermekek, mind a szülők többek közt a HIV/AIDS megbetegedésekről, környezetvédelemről tanulhatnak. A befogadóképesség növelése a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek oktatását is lehetővé teszi.

2013

A börtönből szabadultak társadalmi reintegrációjának támogatása Belaruszban

Magyarország 2015-ben a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet projektjének társfinanszírozásával járult hozzá Belarusz fejlesztéséhez. A börtönből szabadultak társadalmi reintegrációját elősegítő projekt fő támogatója az Európai Unió Fejlesztési Főigazgatósága (EuropeAid) volt. Ennek keretében az elítéltek sikeres társadalmi reintegrációját és a visszaesés esélyének csökkentését célzó képzések kerültek megvalósításra, valamint az ezt elősegítő eszközök beszerzésére került sor.

Kelet-Mongólia vízgyűjtő-gazdálkodási tervének előkészítése

A projekt célja a Kelet-Mongólia vízgyűjtő-gazdálkodási tervének előkészítése volt. A projekt keretében a mongol fél körülményeinek és prioritásainak pontosabb megismerése érdekében mongol delegációk magyarországi látogatásaira, és magyar delegációk mongóliai látogatásaira került sor, valamint a projekt kidolgozása során egy magyar szakértői csoport expedíciós látogatást tett Ulánbátorban és a kelet-mongóliai Kherlen folyó vízgyűjtő területén.