Nemzetközi fejlesztési együttműködésünk bemutatása

A nemzetközi fejlesztési együttműködés (továbbiakban: NEFE) célja a világban létező szegénység és globális egyenlőtlenségek csökkentése, a stabilitás, a béke és a fenntartható fejlődés, valamint a demokrácia, az emberi jogok és a jogbiztonság előmozdítása.


Az Európai Unió, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), és  az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottsága tagjaként hazánk is növekvő figyelmet fordít e területre, amely a külkapcsolatok egyik fontos aspektusa. Tevékenységünk összhangban áll külpolitikai és külgazdasági célkitűzéseinkkel, azok megvalósítását sajátos eszközrendszerrel segítjük.


2016-ban Magyarország hozzávetőleg 56,203 milliárd forint (kb. 199,64 millió USD) összeget költött hivatalos fejlesztési támogatásra (ODA), amely nemzeti összjövedelmünk 0,17 %-át tette ki. A ráfordítások túlnyomó része multilaterális keretek között, tagdíjak formájában, illetve nemzetközi szervezetekbe, alapokba történő önkéntes felajánlások, befizetések révén hasznosult.