A NEFE célú ráfordítások túlnyomó része a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően  multilaterális keretben jut el a kedvezményezettekhez. Az így folyósított összegek jórészt nemzetközi szervezetekben, pénzügyi intézményekben – ENSZ, EU, Világbank stb. – viselt tagság és befizetett tagdíjak révén, tehát indirekt módon realizálódnak, részben pedig egyedi döntés alapján járulnak hozzá egy-egy nemzetközi szervezet, pénzügyi intézmény vagy alap tevékenységéhez.

A nemzetközi szervezetekben, pénzügyi intézményekben, regionális fejlesztési bankokban viselt tagságra, a belépésre, a szervezetek munkáját segítő önkéntes felajánlásokra irányuló döntések meghozatalakor figyelembe vesszük és kifejezésre juttatjuk  NEFE politikánk alapelveit, céljait, fő földrajzi és szektorális prioritásait.

EUTF Africa:
Az Afrikai Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alap (EUTF Africa, a továbbiakban EUTF) alapító okiratát 2015. november 12-én írták alá La Vallettában az afrikai és európai partnerek. Az EUTF célja a Száhel-övezet és Csád-tó, az Afrika szarva és az Észak-Afrika térségeket sújtó válságok enyhítése a stabilitás előmozdításán, továbbá a destabilizációt, a kényszerű hontalanságot és az illegális migrációt kiváltó körülmények kezelésén keresztül. Az alapot elsősorban sürgősségi és rehabilitációs helyzetekre tervezték, illetve arra, hogy a meglévő uniós külkapcsolati eszközöknél gyorsabb, rugalmasabb és hatékonyabb fellépést tegyen lehetővé.
Magyarország 700.000 EUR-val járult hozzá az Alap költségvetéséhez.

További információ: https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund-africa_en

MADAD Alap:
Az Európai Unió Szíriai Válságra Reagáló Regionális Vagyonkezelői Alapja (EU Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis, a továbbiakban Madad Alap) a szíriai menekültek és az őket befogadó közösségek támogatására jött létre egy új, rugalmas és gyors reagálású stratégiai finanszírozási eszközként 2014. december 15-én. A Madad Alap általános célja egy koherens és az eddigieknél fokozottabb segítségnyújtás regionális szinten, figyelemmel a jelenlegi prioritási igényekre, valamint a jövőbeli, a konfliktus lezárulta utáni újjáépítési szükségletekre is. Az Madad Alap a Szíriával szomszédos országokra fókuszál (Törökország, Libanon, Jordánia, Irak), és további célja a szíriai polgárháború által okozott károk enyhítése, a helyzet stabilizálása, valamint a migrációs válság kezelése.
Fő célcsoportjai: a menekültek, a belső menekültek, a visszatérők és a befogadó közösségek.
Főbb prioritásai: az oktatás, az ellenállóképesség javítása, az alapvető életfeltételek megteremtésének a támogatása, az egészségügyi ellátás és a helyi közösségi ellátások biztosítása.
Magyarország 3 millió EUR-val járult hozzá az Alap költségvetéséhez.

További információ: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en

FRIT:
A FRIT Eszköz (Facility for Refugees in Turkey – Török Menekültügyi Eszköz) 2015 novemberében jött létre, létrehozásának célja a Törökországban élő, megközelítőleg 3 millió szíriai menekült életének megkönnyítése és az integrációjuk elősegítése. Az Eszköz nem csak a menekülteket támogatja, hanem a befogadó közösségeket is. Elsősorban a humanitárius segítségnyújtásra, az oktatásra, a migrációmenedzsmentre, az egészségügyi szolgáltatásokra, az önkormányzati infrastruktúrára és a gazdasági-társadalmi fejlesztésekre összpontosít.
Magyarország összesen 14,6 millió EUR-s hozzájárulást teljesít.

További információ: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en

EUTF Colombia:
A kolumbiai kormány és a Kolumbiai Fegyveres Forradalmi Erők (FARC) gerillaszervezet közötti békemegállapodást követően, az Európai Unió Külügyek Tanácsa 2016. december 12-i ülésének margóján írta alá a kolumbiai konszolidációt, az ország fejlesztését támogató EU Vagyonkezelő Alapot (EU Trust Fund for Colombia) létrehozó megállapodást. Az Alap elsődleges célja a békemegállapodás végrehajtásának biztosítása, a hosszan tartó stabilitás és békés állapot elérése, a fokozottabb gazdasági és társadalmi fejlődés beindítása, valamint a konfliktust kiváltó tényezők és következmények kezelése. A konfliktus aránytalanul nagyobb mértékben érintette az ország vidéki területeit, így az Alap tevékenysége prioritásként kezeli ezeket a térségeket.
Magyarország 20 ezer EUR-val támogatta az Alapot.

További információ: https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en

EUAITF:
Az Alapot az Európai Bizottság és az Európai Unió 9 tagállama hozta létre 2007-ben. 
Az EUAITF (EU-Africa Infrastructure Trust Fund - EU-Afrika Infrastrukturális Alap) Alap célja a szub-szaharai afrikai országok infrastrukturális beruházásainak előmozdítása a donor országok által delegált projektfinanszírozó intézményeken keresztül rendelkezésre bocsájtott források segítségével. Az Alap így addicionális finanszírozást biztosít olyan projektek számára, amelyek növelik a régió energiaellátását, fejlesztik a közúthálózatot és a közlekedési infrastruktúrát, fokozzák a víz- és hulladékkezelési technológiák elterjedését. A megvalósuló beruházások nagymértékben hozzájárulnak a szegénység csökkentéséhez és a fenntartható fejlődés megteremtéséhez.
Magyarország összesen 3 millió EUR kötelezettségvállalást jelentett be.

További információ: http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

IFC Együttműködési Alap:
A multilaterális befizetések nemzetgazdasági szempontból történő jobb hasznosulása érdekében Magyarország az Exim Bank (Magyar Export-Import Bank Zrt.) segítségével ún. IFC Trust Fund-ot hozott létre a Világbank-csoportnál 2014-ben 20 millió USD értékben. A Trust Fund létrehozásának célja, hogy a világbanki szerződésekből való szerény részesedésünk középtávon ambiciózus ütemben növekedjen, illetve hogy a magyar kis-és középvállalkozások új lehetőségekhez juthassanak.

További információ: https://exim.hu/en/about-exim/international-relations-organisations/relations-and-co-operations-with-international-financial-institutions-and-other-ecas