Magyarország 2016 elején a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Török Köztársaság Katasztrófa- és Vészhelyzet-kezelési elnöksége (AFAD) között 2015-ben aláírt Egyetértési Megállapodás alapján ajánlotta fel a Yayladaği menkülttábor vízellátásának megoldását mobil víztisztító berendezés segítségével

Magyarország 2016 elején a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Török Köztársaság Katasztrófa- és Vészhelyzet-kezelési elnöksége (AFAD) között 2015-ben aláírt Egyetértési Megállapodás alapján ajánlotta fel a Yayladaği menkülttábor vízellátásának megoldását mobil víztisztító berendezés segítségével. 
A projekt legfőbb célkitűzése az egészséges ivóvíz biztosítása menekülttábori körülmények között, mely 2016. július 1. és 2016. november 30. napja között valósult meg a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával a Yayladagi menekülttáborban. A Fővárosi Vízművek Zrt. egysége 121.500 liter ivóvizet szolgáltatott a menekülttábor lakói számára, emellett a mobil víztisztító konténer üzemeltetése helyi – török és szír – személyzetet képzett ki, akik az egység távozása óta önállóan, a Fővárosi Vízművek Zrt. által nyújtott távfelügyelet mellett üzemeltetik tovább folyamatosan a berendezést. A tisztított vízre azóta is nagy szükség mutatkozik, ezért a Fővárosi Vízművek Zrt. a berendezés üzemeltetéséhez szerviz-hátteret biztosít, továbbá elvégzi a szükséges időszakos karbantartási feladatokat. 
A projekt nagymértékben hozzájárult a menekülttáborban élők életkörülményeinek javításához. Rendkívül fontos olyan projektek végrehajtása, amely a konfliktusok által érintett emberek számára valós segítséget nyújt ott, ahol erre a legnagyobb szükség van.