Magyarország 187 millió Euróval befizetője annak az Európai Uniós pályázati alapnak (Európai Fejlesztési Alap - EDF), amely nagyrészt afrikai országok fejlesztését segíti elő. Az Alapból finanszírozott programokra, projektekre magyar cégek is sikerrel pályázhatnak. Az Európai Fejlesztési Év keretében a Kultúrafrika Alapítvány a Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius Segítségnyújtási Főosztály (NEFEFO) támogatásával szeptember 14-18 között Budapesten, Debrecenben, Győrben, Pécsett és Szegeden ingyenes képzést szervez az Európai Fejlesztési Alapról és más, kevéssé ismert Európai Uniós pénzügyi eszközről.

Az Európai Fejlesztési Alap (European Development Fund - EDF) az Európai Unió első számú, együttműködést támogató eszköze az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség államai (AKCS), valamint a tengerentúli országok és területek fejlesztésére szolgál. Az EDF az általános közösségi költségvetéstől különálló pénzügyi eszköz, melynek forrásait a tagállamok kétoldalú befizetései jelentik. Létrehozása az Európai Gazdasági Közösséget megalapító 1957-es Római Szerződéshez köthető, eredeti célja az volt, hogy a Közösség az akkor még gyarmatosított, illetve egyes tagállamokhoz történelmileg kapcsolódó afrikai országok számára kereskedelmi kedvezményeket adjon, illetve, pénzügyi és technikai támogatást nyújtson.

Mivel az AKCS országok kétharmada afrikai, így a rendelkezésre álló összegek döntő többsége is a déli kontinensen használható fel. A Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium által meghirdetett ’déli nyitás’ politikájával, a magyar-afrikai gazdasági, diplomáciai és kulturális kapcsolatok revitalizációjának időszakában a magyar vállalatok is nagyobb sikerrel pályázhatnak az EDF projektekre, amennyiben az Alap működését jobban megismerik.

 Az EDF többek között vissza nem térítendő támogatás, kockázati tőke, magánszektornak nyújtott kölcsön formájában nyújt támogatásokat. A 10. EDF a 2008-tól 2013-ig tartó időszakot fedte le, teljes költségvetési kerete 22,6 milliárd EUR volt. Magyarország 0,55%-os kvóta szerint125 millió EUR fizetett be az 10. EDF-be. A 11. EDF ciklus (2014-2020) teljes kerete 30,5 milliárd EUR, melynek 0,615%-át adja majd Magyarország, azaz 187 millió eurót fizet be az Alapba.

Az Európai Fejlesztési Év és a NEFEFO által támogatott Mi Afrikánk: Lehetőségünk Kötelességünk, Közös igényünk elnevezésű projekt célja, hogy a 2015. szeptember 14-18 között megszervezésre kerülő, félnapos ingyenes képzés keretében, melyre Budapesten, Debrecenben, Győrben, Pécsett és Szegeden is sor kerül, ismereteket adjon és hozzásegítse a pályázókat a sikeres pályázáshoz. Célja továbbá, hogy tájékoztatást nyújtson egyéb, kevéssé ismert pénzügyi eszközökről, például az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközről (ENI), és a Development Cooperation Instrument (DCI) különböző földrajzi és tematikus finanszírozási eszközeiről.

A Kultúrafrika Alapítvány több mint egy évtizedes szakmai és tereptapasztalattal rendelkezik Afrika számos országában, továbbá állandó képviseletet nyitott Szenegálban. Az Alapítvány vezetője az eddigi munka elismeréseként a közelmúltban megkapta a Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsos címet a magyar külügyminisztertől. Az alapítvány biztatja és támogatja a magyar cégeket abban, hogy merjenek nyitni Afrika felé, az egymilliárdos kontinens felé, mely gazdasági mutatószámait tekintve a világ legdinamikusabban fejlődő régiójának számít, és számos lehetőséggel, így az Európai Fejlesztési Alap afrikai pályázatainak sikeres pályázati lehetőségeivel is kecsegtet.