Megjelent a nemzetközi fejlesztési együttműködésről (NEFE) és a humanitárius segítségnyújtásról szóló különszám

Publikálva: 2015. október 20.

A Külügyi Szemle történetében első alkalommal 2015-ben megjelent a nemzetközi fejlesztési együttműködésről (NEFE) és a humanitárius segítségnyújtásról szóló különszám.

A különszám kiadásának gondolata szorosan kötődik a 2015-ös évhez, amely a NEFE szakpolitika szempontjából különleges. A 2000-ben kitűzött Millenniumi Fejlesztési Cé¬lok határidejének, illetve az azok helyébe lépő fenntartható fejlődési célok (SDG-k), a következő 15 évet fejlesztéspolitikai szempontból meghatározó Agenda 2030 – fenntartható fejlődési keretrendszer elfogadásának éve ez.

Az Európai Unió állampolgárai számára 2015 a fejlesztés európai éve is. A tematikus év célja, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk az uniós polgárok tájékoztatására: milyen szerteágazó partneri viszonyt, kapcsolatot alakított ki az Európai Unió, illetve a tagállamai a fejlődő országokkal, és milyen támoga¬tásban részesítik azokat a nemzetközi fejlesztési együttműködésen keresztül.

A különszámban olyan témák szerepelnek, amelyek a nemzetközi és a hazai NEFE fókuszában állnak, amelyekről a szakemberek, a gyakorlatban dolgozók, a civil és nem civil közösségek egyaránt sokat vitatkoznak, illetve olyanokat, amelyek újszerű gondo-latokat, felvetéseket hordoznak, a jövő szempontjából nézve is figyelemre méltóak, és megfelelő háttér-információt jelentenek a post-2015 folyamat megértéséhez.

A Külügyi Szemle nemzetközi fejlesztési együttműködésről (NEFE) és a humanitárius segítségnyújtásról szóló különszámát itt tudja letölteni:

Menü

Főoldal

Nemzetközi fejlesztési együttműködés

Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás

Globális célok, Agenda2030

Éves beszámolók Magyarország nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási tevékenységéről

Dokumentumtár

Navigáció