A nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek európai ernyőszervezete (CONCORD), és az Európai Parlament kezdeményezésére, illetve Barroso bizottsági elnök támogatásával az Európai Bizottság Fejlesztési Főigazgatósága (EuropeAid) 2013-ban tett javaslatot arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács nyilvánítsa 2015-öt Fejlesztés Európai Évének (European Year for Development, EYD2015). A két intézmény elfogadta a javaslatot, amelyről közös határozatot hoztak. A jogszabály 2014. május 29-én lépett hatályba (magyarul a következő linken érhető el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.136.01.0001.01.HUN).

A tematikus év alapvető célja, hogy növelje a NEFE-szakpolitikára, illetve az EU-ra és tagállamaira irányuló politikai figyelmet, társadalmi támogatottságot és általános tájékozottságot. Az EYD időzítését az is indokolttá teszi, hogy 2015 az utolsó év a Millenniumi Fejlesztési Célok elérésére (http://nefe.kormany.hu/post-2015).

Az EYD2015 révén az Unió történetében első alkalommal nem valamely belső uniós szakpolitika szerepel majd az Európai Év fókuszában, és egyben arra is lehetőség nyílik, hogy a nemzetközi fejlesztés ne csupán, mint önálló szakpolitika kerüljön bemutatásra, hanem külkapcsolatokba való beágyazottsága és külpolitikai vonatkozásai is kellő hangsúlyt kapjanak.
Az EU-tagállamok, így Magyarország is 2014. szeptember 1-ig nyújthatta  be az Európai Bizottság felé az EYD2015-re vonatkozó nemzeti munkaprogramját, mely követelménynek hazánk augusztus végén eleget tett.