A Millenniumi Fejlesztési Célok (MDG) teljesítési határidőhöz közeledvén a nemzetközi közösség intenzíven folytatja a fenntarthatóság követelményeit is szem előtt tartó, a 2015 utáni időszakra szóló agenda kimunkálását.

A Post-2015 Agenda formálásában Magyarország is aktív részt vállal. Hazánk támogatja a szegénység felszámolása és a fenntartható fejlődés integrált kezelésére irányuló megközelítést. Úgy véljük, hogy az MDG felülvizsgálat, valamint az új fejlesztési agenda és a fenntartható fejlődési célok (SDG) kidolgozásának - korábban párhuzamos szálakon futó - folyamata összehangolandó, egységes átfogó keretrendszert szükséges  kialakítani.

Az ENSZ Közgyűlésnek alárendelten működő, az SDG kidolgozásáért felelős Nyitott Munkacsoport társelnökeként is arra törekedtünk,  hogy e testület tevékenysége az átfogó, új keretrendszer összetettségét szem előtt tartva járuljon hozzá az egyetemes érvényű fenntartható fejlődési célok kidolgozásához. Fontos, hogy ebben mindhárom hagyományos – gazdasági, szociális, környezetvédelmi – fenntarthatósági pillér helyet kapjon, de részben az SDG-ben, majd a teljes átfogó keretben jelenjenek meg olyan horizontális témák is, mint a jó kormányzás, a jog uralma, elszámoltathatóság, átláthatóság, emberi jogok, béke és biztonság.

Az ENSZ Közgyűlés szeptember 10-én konszenzussal fogadta el az OWG-jelentést üdvözlő határozatot (68/309 sz. közgyűlési határozat), amely szerint a jelentésben szereplő javaslatok alapul szolgálnak a Fenntartható Fejlődési Célok 2015 utáni keretrendszerbe történő beillesztéséhez. Az SDG javaslatcsomag 17 célt és 169 alcélt tartalmaz.

A célok az alábbiak:

1. A szegénység valamennyi formájának felszámolása mindenhol

2. Az éhezés megszüntetése, az élelmezés biztonság és a jobb táplálkozás megteremtése, valamint a fenntartható mezőgazdaság támogatása

3. Az egészséges élet és a jólét biztosítása minden generáció valamennyi tagjának

4. Az általánosan elérhető és méltányos, minőségi oktatás, valamint az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek megteremtése mindenki számára

5. A nemek egyenlőségének megvalósítása, minden nő és lány társadalmi szerepének megerősítése

6. A vízhez, a szanitációhoz történő hozzáférés és fenntartható használat biztosítása mindenki számára

7. Megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiához való hozzáférés biztosítása mindenki számára

8. Tartós, inkluzív és fenntartható gazdasági fejlődés, teljes és hatékony foglalkoztatás és tisztességes munka megteremtése mindenki számára

9. Ellenállóképes infrastruktúra kiépítése, az inkluzív és fenntartható iparosítás támogatása és az innováció ösztönzése

10.  Az országok közötti és az országokon belüli egyenlőtlenségek csökkentése

11. A városok és emberi lakóhelyek befogadóvá, biztonságossá, ellenállóvá és fenntarthatóvá tétele

12. Fenntartható fogyasztási és termelési rendszerek kialakítása

13. Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak leküzdésére elismerve, hogy  a tárgyalásoknak az éghajlatváltozásra adandó globális válaszok tárgyalásainak  elsődleges nemzetközi kormányközi fóruma az   UNFCC.

14.  Az óceánok, tengerek és a tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható használata a fenntartható fejlődés érdekében

15. A szárazföldi ökoszisztémák fenntartható használatának védelme, visszaállítása és támogatása, az erdők fenntartható használata, az elsivatagosodás leküzdése, a talajromlás megállítása és a pusztulás visszafordítása, és a biológiai sokféleség további csökkenésének megállítása

16. Békés és befogadó társadalmak megteremtése a fenntartható fejlődés érdekében, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára és a hatékony, elszámoltatható és mindenki számára nyitott intézményi háttér kiépítése minden szinten

17. A végrehajtás eszközeinek megerősítése és a fenntartható fejlődés megteremtéséhez szükséges globális partnerség újjáélesztése

A Fenntartható Fejlődési Célok  magyar nyelvű piktogramja innen tölthető le.

Az OWG-tárgyalásokkal párhuzamosan alakította ki és nyújtotta be a Közgyűlésnek a fenntartható fejlődés finanszírozási lehetőségeiről szóló jelentését a fejlesztésfinanszírozási kérdések kidolgozásával megbízott, finn-nigériai elnöklésű szakértői bizottság (Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing).

2014. december 4-én az ENSZ-főtitkár egy, a fenti két jelentésen és más információkon alapuló ún. Szintézis Jelentést (The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet) tett közzé, amelyben a 2015 utáni fejlesztési keretrendszer kialakítása felé tett eddigi lépéseket és a jövőbeni javaslatokat összegzi. A dokumentum fontos hozzájárulást jelent a januárban megkezdődő kormányközi tárgyalásokhoz.
2015. januárban megkezdődtek a Post-2015 Agenda kialakítására irányuló ír-kenyai társelnöklettel folytatandó kormányközi tárgyalások (intergovernmental negotiating process, IGN), amelyek során a tagállamok megállapodnak arról, hogy a fenntartható fejlődésre való átállást milyen módon, milyen szereposztásban, milyen együttműködési (partnerségek) és finanszírozási lehetőségekkel, illetve milyen felülvizsgálati módszerekkel, milyen nyomon követési és monitoring eljárások igénybevételével kell megvalósítani. Ekkor kell meghatározni továbbá az új keretrendszer céljainak teljesítésére vonatkozó indikátorokat is. A kormányközi egyeztetésekre havonta kerül majd sor.

A kormányközi tárgyalási folyamattal párhuzamosan a fejlesztésfinanszírozás (Financing for Development, FfD) terén is kezdetét veszi norvég és guyanai vezetéssel az a nemzetközi tárgyalási folyamat, amely a 2015 júliusában, Addis Abeba-ban tartandó, harmadik ENSZ Fejlesztésfinanszírozási Konferenciával zárul, és amely a Post-2015 Agenda megvalósíthatóságát vizsgálja pénzügyi szempontból, valamint konkrét javaslatokat tesz a célokhoz rendelhető pénzügyi megvalósítási lehetőségekre.

A fenti két folyamattal párhuzamosan zajlik a technológia transzfer kérdéskörét áttekintő, a fejlődő országok számára kiemelt jelentőségű folyamat, amely a keretrendszer egyik végrehajtás elemét vizsgálja.
A 2015 utáni fenntartható fejlődési keretrendszert tartalmazó komplex agendát (beépítve az Addis Abeba-i döntéseket) a 2015. szeptemberi Fejlesztési Csúcstalálkozó fogadja majd el.