A nemzetközi fejlesztési együttműködés (NEFE) célja a világban létező szegénység és globális egyenlőtlenségek csökkentése, a stabilitás, a béke és a fenntartható fejlődés, valamint a demokrácia, az emberi jogok és a jogbiztonság előmozdítása.

Az Európai Unió és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamaként hazánk is növekvő figyelmet fordít e területre, amely a külkapcsolatok egyik fontos aspektusa.  Tevékenységünk összhangban áll külpolitikai és külgazdasági célkitűzéseinkkel, azok megvalósítását sajátos eszközrendszerrel segítjük.

2013-ban Magyarország hozzávetőleg 28,6 milliárd Ft (kb. 128 millió USD) összeget költött hivatalos fejlesztési támogatásra (ODA), amely nemzeti összjövedelmünk 0,1 %-át tette ki. A ráfordítások túlnyomó része multilaterális keretek között, tagdíjak formájában, illetve nemzetközi szervezetekbe, alapokba történő önkéntes felajánlások, befizetések révén hasznosult.

Bilaterális fejlesztési együttműködésünk meghatározó formái a program- és projektalapú együttműködés és a technikai segítségnyújtási, tudástranszfer projektek, melyek leggyakoribb célja, hogy partnereinkkel megosszuk a politikai és gazdasági átmenet, a nemzetközi szervezetekbe történő integrálódásunk és az EU-csatlakozás során szerzett tapasztalatainkat és a gazdasági modernizáció során szerzett ismereteket. NEFE tevékenységünk további fontos célterületei közé tartozik az oktatás és az egészségügy támogatása, valamint együttműködés a globális kihívásokra adandó adekvát válaszok kialakításában pl. a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozás és az élelmiszerbiztonság terén.

Földrajzi prioritásainkat a környező térségek (Nyugat-Balkán, Kelet-Európa) jelentik, de szűkebb szomszédságunkon túl, afrikai, közel-keleti és délkelet-ázsiai országokban is folytatunk fejlesztési együttműködési tevékenységet. Az újonnan megalakult NEFE Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2014. december 19-i ülésén elfogadta, hogy a 2015-2017 időszakban a magyar NEFE program kiemelt célországai: Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Ukrajna, Moldova, Etiópia, Kenya és Laosz lesznek.

A Külügyminisztérium széles körű társadalmi egyeztetés lefolytatását követően készítette el Magyarország 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius segítségnyújtási stratégiáját, melyet a kormány 2014. március 27-én a 1182/2014 (III. 27.) számú kormányhatározattal elfogadott, és meghatározta a Stratégia megvalósításának legfontosabb feladatait. Ennek végrehajtása során az Országgyűlés 2014. december 15-én elfogadta a NEFE és humanitárius tevékenységről szóló törvényt. Ez jelentős állomás a szakpolitika történetében és jó kiindulópont a 2015-ös év tartalmas munkájához.