Magyarország Afrikára a jövő kontinenseként tekint. A szubszaharai térség a világ egyik legdinamikusabban fejlődő része, amely a nemzetközi politikai és gazdasági ügyekbe is egyre nagyobb beleszólást követel magának. A szubszaharai Afrika külpolitikánk „globális nyitás stratégiájának” is egyik iránya.

Az Afrikai Unió elődjének számító Afrikai Egységszervezet megalapításának 50. évfordulóján, 2013. június 6-7.-én a Külügyminisztérium Budapest Afrika Fórum (BAF) megrendezésével állított emléket a történelmi eseménynek. A BAF ráirányította afrikai partnereink, valamint a magyar állami, üzleti és civil szereplők figyelmét a politikai és gazdasági, továbbá kulturális és tudományos kapcsolataink szubszaharai országokkal való fejlesztésének fontosságára, demonstrálta Magyarország elkötelezettségét az afrikai kontinens újjászületésének sokoldalú támogatása iránt.

A kétoldalú NEFE tevékenységünk célországai között az elmúlt években folyamatosan szerepeltek szubszaharai országok. A rendelkezésünkre álló kapacitásainkat elsősorban a víz és szanitációs szektorban használjuk fel.

Célunk, hogy megkönnyítsük a kedvezményezett közösségek életét: könnyebben juthassanak ivóvízhez, öntözéssel élelmiszert termelhessenek, és biztosíthassák az alapvető higiéniai feltételeket is. Ily módon támogatásunk a mindennapi életben hasznosul, és hosszabb távon hozzájárul a közösségek egészségi állapotának javulásához is.

Projektjeinknél hangsúlyosan kezeljük a fenntarthatóság kérdését, arra törekszünk, hogy az elkészült létesítményt a kedvezményezettek a használat mellett folyamatosan karban is tartsák, lehetőségeikhez mérten fejlesszék, hogy a következő generációk is élvezzék annak előnyeit. Ezért is helyezünk hangsúlyt a képzésekre, kapacitásfejlesztésre. E téren együttműködünk a VM-mel is: FAO ösztöndíjak formájában biztosítunk magyarországi képzést kenyai, namíbiai és etiópiai szakemberek számára.

Hatékony támogatási formának bizonyul az is, amikor magyar civil szervezeteknek az EU által kiírt NEFE pályázatok elnyeréséhez szükséges önrész kiegészítésére nyújtunk támogatást. Erre példa az Artemisszió Alapítvány „Észak-Dél kapcsolat: iskolai partnerség európai és afrikai iskolák között egy igazságosabb és fenntarthatóbb világért” című pályázata, amely 2013 áprilisában nyert el 2,5 millió HUF összegű, önrészt kiegészítő célú támogatást. Ennek köszönhetően magyar és afrikai középiskolák között alakulhatott ki közvetlen kapcsolat.